Järjestöfoorumi antoi tilannekatsauksen Oma Häme -valmisteluun

Oma Hämeen viides järjestöfoorumi kokoontui Hämeenlinnassa 14.11.2017. Järjestöfoorumien tarkoituksena on mahdollistaa järjestöjen osallistuminen tulevan maakunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon valmisteluun. Foorumien sisältö on suunniteltu yhteistyössä Hämeen Setlementin ja SOSTE:n edustajien kanssa.

Kehitetään sähköisiä palveluja ja varmistetaan tiedonkulun jatkuvuus

 Projektipäällikkö Jaana Ylivainio kertoi maakunnallisesta ICT- eli tietohallinnon valmistelusta. Sähköisten kanavien myötä asiakkaiden valinnanmahdollisuudet lisääntyvät, palveluiden saanti nopeutuu ja mahdollisuus saada palveluja tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta lisääntyy. Tietohallinnon tärkeinä haasteina on varmistaa asiakas- ja potilastietojen saatavuus maakunnan käynnistyessä, tukea digitalisaation edistämistä kaikilla sektoreilla sekä vastata tietojohtamisen tarpeisiin tulevaisuuden ympäristössä. Tietoturva, tietosuoja ja potilasturvallisuus huomioidaan suunnittelun kaikilla tasoilla.

Hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen sisältyvät Uusien omahoidon sähköisten palvelujen osahankkeet:

  • ODA eli Omat digiajan hyvinvointipalvelut pohjautuvat minunterveyteni.fi -teemaan
  • Virtuaalisairaala, terveyskyla.fi
  • UNA eli valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on tuoda yhteen tietoa eri asiakastietojärjestelmistä. (Katso video: UNA pähkinänkuoressa)

Yleisöstä tuotiin esille kuurojen ja muiden erityisryhmien asioinnin haasteet, jotka tulee huomioida jo valmistelun alkuvaiheessa. Sähköisten asiointikanavien lisäksi tulee olla käytettävissä muitakin palvelukanavia.

LAPE-hankkeessa kehitetään maakunnallisia lasten, nuorten ja perheiden palveluja

Projektisuunnittelija Liisa Jormalainen kertoi Kanta-Hämeen lasten, nuorten ja perheiden LAPE-hankkeesta.

Hankkeen päämääränä on vähentää lasten, nuorten ja perheiden eriarvoisuutta edistämällä lapsen etua ja oikeuksia sekä vanhemmuuden tukea. Tavoitteena on sovittaa yhteen lasten, nuorten ja perheiden palvelut integroiduksi lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi. Tuen painopiste on tarkoitus siirtää korjaavista toimenpiteistä ehkäiseviin palveluihin.

Hankkeeseen osallistuvat kaikki maakunnan alueen kunnat. Kumppaneina toimivat mm. alueen oppilaitokset ja järjestöt. Hankkeessa luodaan maakunnallisia toimintatapoja ja vahvistetaan kuntiin jäävien palvelujen yhdyspintoja. Hankkeen kehittämistavoitteet ovat:

  1. Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistavan toimintakulttuurin muutos
  2. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
  3. Erityis- ja vaativamman tason palveluiden kehittäminen

Perhekeskusten toimintamallit voivat olla erilaisia: yhteinen toimitila, jalkautuva ja verkostomainen toimintatapa, monialainen perhekeskus, monitoimikeskus tai avoin kohtaamispaikka. Yleisöstä esitettiin kysymys vammaisten lasten palvelujen järjestämisestä. Maakunta vastaa heidän erityispalveluistaan, mutta kunnista tulisi saada ehkäisevää tukea ja palveluja. Näiden palvelujen välinen yhteistyö ja koordinaatio tulee varmistaa.

Maakunta olemme Me

Muutosjohtaja Matti Lipsanen kertoi maakunnallisten palvelujen, kuten kasvu- ja liikennepalvelujen, maaseudun ja alueiden käytön kehittämispalvelujen sekä ympäristön terveys-, pelastus- ja turvallisuuspalvelujen valmistelusta. Nykyiset työllisyys- ja yrityspalvelut kootaan yhteen julkiseksi kasvupalveluksi. Kunnille jää edelleen elinkeino- ja työllisyyspalveluja, mutta näiden yhdyspinta siirtyy. Palvelutuotantoa tullaan avaamaan markkinoille. Maakunta voi itse päättää, mitä palveluja se tulevaisuudessa tuottaa itse ja mitä palveluja ostetaan.

Keskusteltiin siitä, miten maakunnan budjetti tulee riittämään tarvittavien palvelujen ylläpitämiseksi, kun väestö vanhenee ja palvelutarve kasvaa. Mikä on kuntalaisten oma vastuu? Lipsasen mukaan meidän täytyy valmistella sellainen maakunta ja palvelut, jotka mahtuvat rahoituksen piiriin. Ongelma on sama koko Suomessa, varojen yli ei voida elää!

Seuraavat järjestöfoorumit pidetään 6.2.2018 Forssassa ja 15.5.2018 Riihimäellä.

Aiemmissa foorumeissa on käsitelty seuraavia asioita:

  • Maakuntaohjelma ja -kaava: Häme-ohjelma 2018 ja Maakuntakaava 2040.
  • Asukasosallisuus: Hämeenlinnan asiakasraadit ja kehittäjäasiakkuus. Foorumin jälkeen on aloittanut mm. Riihimäen seudun terveyskeskuksen asiakasraati.
  • Kokemusasiantuntijat, esimerkkeinä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin järjestämä mielenterveys- ja päihdekokemusasiantuntijoiden koulutus ja Kanta-Hämeen kokemuskouluttajien verkosto -> talven aikana tullaan pitämään seudulliset palveluohjauksen kokemusasiantuntijatyöpajat.
  • Hyvät käytännöt, jolloin esiteltiin Veturi- ja Renessanssi-hankkeita ja Hämeenlinnan terveyspalvelujen järjestöyhteistyötä. Tällöin päätettiin luoda yhteinen palvelutarjotin, johon kerätään tietoja järjestöjen palvelutarjonnasta asiakkaiden ja ammattilaisten käyttöön. Ohjelmaksi valittiin Kompassi, jonka käyttöönottoa vielä valmistellaan.
Auli Anttila
Auli Anttila

Projektiasiantuntija

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun