Kanta-Hämeen Manu osallistaa nuoria

Hallituksen ajaman maakuntauudistuksen myötä maakunnalliset nuorisovaltuustot tulevat lakisääteisiksi (=pakollisiksi) jokaiseen Suomen maakuntaan. Maakuntauudistuksen ympärillä pyörii paljon negatiivista keskustelua, mutta millainen tämä uudistus on nuorten näkökulmasta? Maakunnallisten nuorisovaltuustojen ohjausryhmä on nyt järjestäytynyt. Voimme jo tässä vaiheessa luvata teille, että jotain huikeaa on valmisteilla… Odotamme tulevaa, kirjoittaa Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Patrik Lamberg Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton blogissa.

Kanta-Häme on yksi kolmesta maakunnasta, jotka on valittu mukaan hankkeeseen. Hankkeessa on tarkoitus perustaa pilottimaakuntiin maakunnalliset nuorisovaltuustot, tuttavallisemmin manut, jo tämän vuoden puolella. Manuun valittaisiin edustaja jokaisesta maakunnan kunnasta, jolloin kaikkia alueen nuoria kuullaan näiden edustajien välityksellä ja maakuntien päätöksenteossa vahvistetaan nuorten vaikuttamis- ja osallisuuskulttuuria.

Osallisuus on varsin laaja käsite, eikä nuorten osallistaminen ole tärkeää ainoastaan siksi, että nuorten ääni saadaan kuuluviin. Osallistamalla nuorille luodaan puitteet kasvaa aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Osallisuus on myös tunne yhteiskuntaan kuulumisesta. Kokemusperäiseen tietoon nojaten maakuntauudistus on valtaosalle nuorista vieras ja luotaantyöntävä osa yhteiskuntaa. Nuorten ottaminen mukaan maakunnalliseen päätöksentekoon tuo maakunnat lähemmäksi nuoria ja ymmärrettävimmiksi alueen nuorille nuorisovaltuutettujen välityksellä. Toimivat maakunnalliset nuorisovaltuustot ovat keino vähentää ennakkoluuloja uudistusta kohtaan nuorten keskuudessa.

Maakunnallinen nuorisovaltuusto tulee tarjoamaan nuorille mahdollisuuden vaikuttaa moniin aikaisemmin nuorisovaltuustojen ulottumattomissa olleisiin asioihin, jotka maakuntauudistuksen myötä siirtyvät maakuntien ja siten maakunnallisten nuorisovaltuustojen toiminnan piiriin. Niinpä monien negatiiviseksi kokema maakuntauudistus on nuorisovaltuutettujen keskuudessa otettu vastaan ilolla.

Eetu Niemi ja Eero Roslander

Kirjoittavat kuuluvat maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen ohjausryhmään. Niemi on Ypäjän ja Roslander Hämeenlinnan nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun