LAPE-hankkeen avaustilaisuudessa keskusteltiin yhteisistä odotuksista ja visioista

Kanta-Hämeen LAPE-hanke piti kick off-tilaisuuden 22.8.2017. Tilaisuus houkutteli paikalle noin viisikymmentä lapsi- ja perhepalveluista kiinnostunutta ammattilaista.

Kick off -tilaisuuden avasi Oma Hämeen muutosjohtaja Jukka Lindberg. Lindbergin mukaan LAPE-hankkeen tuloksina odotetaan maakunnallisia toimintamalleja sekä konkreettisia, asiakkaille lisäarvoa tuottavia digitaalisia palveluja.

Janakkalan sivistystoimen kehittämispäällikkö Jaana Koski kertoi omassa puheenvuorossaan vision lokakuussa Turenkiin avattavasta Perhekeskuksesta.

– Jo aula houkuttelee astumaan sisään ja tilat ovat täynnä elämisen, lasten, perheiden ja nuorten ääniä, Koski kuvaili tulevaa keskusta.

Päivä jatkui järjestöjen, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston puheenvuoroilla, joissa avattiin heidän odotuksiaan ja tehtäviään hankkeessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön terveiset toi projektipäällikkö Katja Bergbacka. Kanta-Hämeen LAPE-hankkeen projektipäällikkö Satu Raatikainen esitteli hankekokonaisuutta ja hankkeen 28 osatekijää. Päivän veti yhteen lapsi- ja perhepalvelujen muutosagentti Jari Pekuri.

Maakunnan LAPE-hankkeessa on mukana 11 kuntaa ja 17 osatoteuttajaa. Hankkeessa kehitetään koko Kanta-Hämeen alueella lasten, nuorten ja perheiden palveluja sujuvammiksi, oikea-aikaisemmiksi ja vaikuttavimmiksi. Tavoitteena on myös, että päättäjät ja ammattilaiset osaisivat kohdata lapset ja nuoret paremmin, tuntisivat lasten ja nuorten oikeudet ja selvittäisivät päätöstensä vaikutukset lapsiin ennen päätösten tekemistä.

– Tästä on hyvä jatkaa. Yhdessä, tavoitteena lasten ja nuorten hyvä elämä, toteaa LAPE-hankkeen projektisuunnittelija Liisa Jormalainen.

 

 

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun