Kokoustiedote: Väliaikaisen valmistelutoimielimen neljäs epävirallinen kokous 20.9.2017

Kanta-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimielimen seminaarissa tuotettiin ehdotuksia tulevan maakuntahallinnon arvoiksi ja strategisiksi painopisteiksi. Seminaarissa kuultiin asiantuntijaluentoja toimintaympäristöön liittyen. Strategiatyöskentely jatkuu syksyn 2017 ja kevään 2018 ajan. Tavoitteena on rakentaa ehdotus tulevalle maakuntahallinnolle organisaation käynnistymisvaiheen (2019-2022) arvoiksi, painopisteiksi, johtamismalliksi ja organisaatioksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin kävi kokouksessaan keskustelun uuden keskussairaalan poikkeuslupahakemukseen annettavasta lausunnosta. Toimielin suositteli yksimielisesti poikkeuslupaa puoltavan lausunnon antamista.

Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin linjasi maakuntavalmistelun valmistelualueet ja organisoitumisen tavan. Valmistelualueina ovat:

  • Henkilöstö
  • Tietohallinto ja ICT
  • Järjestäminen ja asiakkuuden hallinta
  • Konsernirakenne
  • Konsernitalous ja tukipalvelut
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
  • Maakuntahallinnon palvelut

 

Lisätietoja:
Jukka Lindberg, muutosjohtaja, 040 595 0631
Matti Lipsanen, muutosjohtaja, p. 050 506 0697

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun