Uusia kasvoja maakunnan ICT-valmisteluun

Oma Hämeen ICT-valmistelijoiden joukko laajentui elokuun alussa kolmella uudella kasvolla. Tiimiin liittyivät sähköisen asioinnin ja sosiaalihuollon tietojärjestelmien projektipäälliköt Jaana Ylivainio ja Matti Karvonen sekä korkeakouluharjoittelija Elina Koskinen, jonka tehtävänä on käydä läpi ICT-palvelujen sopimuksia.

– Maan hallituksen uusi aikataulu sote- ja maakuntauudistukselle antaa kaivattua lisäaikaa ICT-valmisteluun. Voimme hiukan henkäistä, ja sitten jatkaa valmistelua vielä suunnitelmallisemmin ja perusteellisemmin. Projektipäälliköiden työ etenee kuitenkin aikaisemman aikataulun mukaisesti. Tarkoitus on, että tulevaisuuden tavoitetila on joulukuussa selvillä, Oma Hämeen ICT-asiantuntija Johanna Tulander-Välkki sanoo.

Sähköisen asioinnin tavoitetila

Sähköisen asioinnin projektipäällikkö Jaana Ylivainio siirtyi loppuvuodeksi Oma Häme -valmisteluun Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä. Hän on toiminut projektipäällikkönä muun muassa alueen Effica- potilastietojärjestelmiä yhdistettäessä sekä sähköisen asioinnin parissa. Koulutukseltaan Jaana on sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri.

– Tulokulmani sähköisiin asiointiin on luontevasti toiminnan ja asiakasprosessien kautta, Jaana kuvailee.

Ensivaiheessa Jaanan tehtävänä on yhdessä kootun työryhmän ja maakunnallisen tietohallinnon ohjausryhmän kanssa saada aikaan yhteinen sähköisen asioinnin tavoitetila ja suunnitella toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Sähköisiä palveluja kannattaa ottaa käyttöön, mikäli ymmärretään etukäteen, mihin prosessiin niillä saadaan lisäarvoa ja tuotoksia kyetään hyödyntämään. Yksikään sähköinen palvelu ei tuo lisäarvoa, ellei palvelulle ole tarvetta, eikä sitä osata hyödyntää palvelutuotannossa. Hyvin toteutetut sähköiset palvelut helpottavat ihmisten asiointia ja vapauttavat ammattilaisia rutiininomaisista töistä. Maakunnassa on tahtotila esimerkiksi laajentaa asukkaiden mahdollisuutta varata itse aikaa sähköisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin, Jaana kertoo.

Jaana toivoo, että valmistelun edetessä yhdessä tekemisen kulttuuri vahvistuu maakunnassa entisestään. Hän toivoo myös erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon välisten rajojen kaatumista tai ainakin madaltumista.

– Asiakkaan näkökulmasta haasteet ovat yhteisiä riippumatta organisaatiosta tai toimintasektorista. Oikein suunnitelluilla toimintaprosessia tukevilla sähköisillä palveluilla voidaan asiakkaita ohjata oikeiden palvelujen parin ja lyhentää aikaa, jolloin asiakkaan näkökulmasta ei tapahdu mitään. Odotan innolla tulevia keskusteluja käytännön työn tekijöiden ja maakunnan valmistelijoiden kanssa. Työniloa lisää myös maakunnan yhteisen vision tarkentuminen ja vahvistuminen, Jaana toteaa.

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät yhteen

Sosiaalihuollon tietojärjestelmien projektipäällikkö Matti Karvonen tuli Oma Häme -valmisteluun sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksesta. Matilla on kokemusta useista erilaisista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämishankkeista, kuten Lastensuojelun verkkokollega -hanke Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla, Lapsen polku laadukkaaksi Hämeenlinnan seudulla, Lastensuojelun tieto Hämeenlinnan, Tampereen ja Porin yhteishankkeena, Kirjaamisen ja tilastoinnin kehittäminen Kanta-Hämeen sosiaalihuollossa (KiTi-hanke) sekä viimeisimpänä Kansa koulu-hanke eli sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueilla. Koulutukseltaan hän on nuorisonohjaaja sekä filosofian maisteri, pääaineena tietojenkäsittelytiede.

Matti vetää Oma Hämeen tietohallinnon valmisteluvaiheen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmät -työryhmää. Työryhmän tavoitteena on saada maakuntaan yhteinen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmäratkaisu sekä suunnitella, miten kotihoidon asiakastietojärjestelmä ja toiminnanohjausjärjestelmä on järkevintä toteuttaa.

– Sosiaalihuolto tulee myös lähitulevaisuudessa liittymään Kanta-palveluihin asiakastiedon arkistoimiseksi sähköisenä. Se tuo omat haasteensa tietojärjestelmille, joiden sisältörakenteet eivät tällä hetkellä ole valmiita Kantaan liittymiseen, Matti kertoo.

Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin mahdollistuu vuoden 2018 aikana ja tulee pakolliseksi. Matin mukaan Kantaan liittyminen tuo sosiaalihuollon palveluihin enemmän avoimuutta ja tekee työstä läpinäkyvää.

– Näen tulevaisuuden mielenkiintoisena ja haasteellisena. Oma Häme -valmistelussa ollaan monella tapaa hyvässä vauhdissa ja maakunnasta löytyy paljon osaamista. Jatkossa myös lakiuudistukset tuottanevat uusia mahdollisuuksia ja mahdollisesti suunnan tarkistuksia asiakastietojärjestelmien kehittämiselle.  Matti sanoo.

Maakunnan ICT-sopimuksia perataan

Oikeustieteen maisterivaiheen opiskelija Elina Koskinen Itä-Suomen yliopistosta tekee kolmen kuukauden korkeakouluharjoittelun Oma Häme -valmistelussa. Elinan tehtävänä on selvittää maakunnan kuntien ja kuntayhtymien nykyisiä ICT-palveluja ja tietojärjestelmiä koskevia sopimuksia sekä toimenpiteitä, joita aiheutuu sopimusten siirrosta maakunnalle. Aikaisemmin Elina on työskennellyt muun muassa julkishallinnon edunvalvonta-asioissa ja sopimusoikeudellisissa asioissa.

– Aloitan innolla erittäin mielenkiintoisen ja ajankohtaisen tehtävän, Elina toteaa.

Perkaamista riittää. Esimerkiksi yksin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä ICT-palveluja koskevia sopimuksia löytyy noin 100.

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun