Kokoustiedote: Väliaikaisen valmistelutoimielimen kolmas epävirallinen kokous 7.8.

Kanta-Hämeen maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui epävirallisesti kolmannen kerran 7.8. käsittelemään sote- ja maakuntauudistuksen ajankohtaista tilannetta, pidentyneen esivalmisteluvaiheen aikaista valmistelua, uuden valmisteluhenkilöstön rekrytointia sekä maakunnan johtamisjärjestelmän valmistelun käynnistämistä.

Maan hallituksen uuden aikataulun mukaan maakunnat perustetaan ja väliaikaishallinto aloittaa vasta kesäkuussa 2018. Maakuntavaalit pidetään lokakuussa 2018, ja maakuntavaltuusto sekä -hallitus aloittavat työnsä vuoden 2019 alussa. Heinäkuun 2017 alusta alkaen valmistelun rahoitus tulee valtion kautta.

Kokouksessa päätettiin, että pidentyneen esivalmisteluvaiheen ajan Kanta-Hämeen väliaikainen valmistelutoimielin toimii valmisteluhankkeen ohjausryhmänä ja maakuntahallitus valmistelun poliittisena seurantaryhmänä. Esivalmisteluvaihe toteutetaan Hämeen liiton hallinnoiman Oma Häme -hankkeen jatkona. Valmistelussa tarvittavat päätökset tehdään Hämeen liiton päätöksentekojärjestelmän mukaisesti.

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti myös osaltaan käynnistää uusien projektipäälliköiden rekrytoinnit. Projektipäälliköitä tarvitaan muun muassa henkilöstö-, talous- ja sopimusasioiden valmisteluun. Haut kohdennetaan ensisijaisesti niihin organisaatioihin, joista siirtyy tehtäviä maakuntaan.

Lisäksi kokouksessa esiteltiin Kanta-Hämeen alustavaa hakemusta maakunnalliseen valinnanvapauspilottiin. Tarkoitus on pilotoida valinnanvapauslain mukaista niin sanottua suoraa valintaa, jossa asiakas saa valita sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajansa yksityisistä ja julkisista tuottajista. Pilotin piirissä olisi koko maakunnan väestö. Sitovat päätökset pilottiin osallistumisesta tehdään Kanta-Hämeen kuntien ja kuntayhtymien luottamuselinorganisaatioissa. Pilotin aikataulu ja suunnitelmat tarkentuvat, kun hallitus antaa uudet hakuohjeet.

Kokousmuistio

Lisätietoja:
Jukka Lindberg, muutosjohtaja, p. 040 595 0631
Matti Lipsanen, muutosjohtaja, p. 050 506 0697

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun