Kanta-Hämeen väliaikainen valmistelutoimielin asetettiin

Hämeen maakuntahallitus päätti asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen 28.4.2017 saavutetun neuvottelutuloksen ja neuvotteluissa mukana olleiden tahojen yhtäpitävien päätösten mukaisesti. Samalla maakuntahallitus nimettiin Kanta-Hämeen maakuntauudistuksen valmistelun poliittiseksi seurantaryhmäksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) tulee voimaan kun maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä annettujen lakien voimaanpanosta annettu lakiesitys tulee voimaan.  Maakunnat arvioidaan perustettavan kesäkuussa 2018, minkä jälkeen ensimmäisiin maakuntavaaleihin ja uuden maakuntavaltuuston sekä –hallituksen järjestäytymiseen saakka päätöksiä maakunnan puolesta tekee väliaikainen valmistelutoimielin. VATE on jo kokoontunut epävirallisena neuvoa antavana toimielimenä ja tulee kokoontumaan myös jatkossa vaikka virallinen status ja toimivalta saadaan vasta voimaanpanolain tultua voimaan.

Pidennetty uudistuksen esivalmisteluvaihe toteutetaan Hämeen liiton hallinnoiman Oma Häme –hankkeen jatkona. Väliaikainen valmistelutoimielin toimii valmistelun ohjausryhmänä. Valmistelussa tarvittavat muodolliset päätökset tehdään Hämeen liitossa.

Kanta-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet

Lisätietoja:
muutosjohtaja Matti Lipsanen, puh. 050 506 0697
muutosjohtaja Jukka Lindberg, puh. 040 595 0631

Hämeen liitto
Hämeen liitto
Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun