Infokierros maakunnallisesta valinnanvapauspilotista pidetty

Seudullisiin infotilaisuuksiin valinnanvapauspilotista osallistui 7.-10.8. yhteensä vajaat 150 luottamushenkilöä, virkamiestä ja muuta asiasta kiinnostunutta kantahämäläistä. Tilaisuuksissa esiteltiin heinäkuussa sosiaali- terveysministeriöön jätetty maakunnan alustava hankesuunnitelma sekä valinnanvapauslainsäädännön ajankohtainen tilanne. Hakemuksella haetaan mittavaa yli 20 miljoonan euron hankerahoitusta maakunnalliseen pilottiin.

Valinnanvapauspilotissa kansalainen voi valita sosiaali- ja terveyskeskuksen yksityisten ja julkisen toimijan joukosta. Sosiaali- ja terveyskeskus vastaa muun muassa henkilön perustason avosairaanhoidosta erilaisine tutkimuksineen, perustason psykiatrisesta hoidosta sekä sosiaalihuollon ja ikäihmisten palvelujen neuvonnasta. Maakunnalliset pilotit ovat osa valmisteluun palautetun valinnanvapauslain toimeenpanoa.

Infotilaisuuksissa käytiin vilkasta keskustelua Kanta-Hämeen pilotin sisällöstä, asiakkaan roolista valitsijana, tuottajien toiminnasta ja valvonnasta sekä rahoitusmallista, jossa maakunta maksaa asiakkaasta palvelun tuottajalle pääosin laskennallisen korvauksen. Keskusteluissa esille nousi myös kysymys siitä, millaisen valmistelun perusteella kunnissa kyetään tekemään lopulliset päätökset pilottiin osallistumisesta.

Valinnanvapauspilotin valmistelu maakunnassa jatkuu. Sosiaali- ja terveysministeriöstä odotetaan uusia hakuohjeita ja –kriteerejä syyskuun aikana. Niiden pohjalta alustavaa hankesuunnitelmaa tarkennetaan ja Kanta-Hämeen kuntien ja kuntayhtymien päätöksentekoon viedään lopullinen esitys pilottiin osallistumisesta. Osallistuminen edellyttää, että mukana on vähintään 80 prosenttia maakunnan väestöstä – parhaassa tapauksessa kaikkien kuntien sitoutumista pilottiin.

Diaesitys valinnanvapausinfoista

Lisätietoja:
Jukka Lindberg, muutosjohtaja, p. 040 595 0631

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun