Tiedote: Terveisiä Kanta-Hämeen LAPE-hankkeesta!

Tässä tiedotteessa kerromme Kanta-Hämeen lapsi- ja perhepalvelujen (LAPE) kehittämishankkeen aikataulusta ja tavoitteista. Jatkossa lähetämme tiedotteita noin kerran kuussa. Mikä LAPE-hanke? Lue lisää.


Projektipäällikön terveiset

Olemme saaneet toukokuun aikana LAPE-hankkeen tiimin kasaan ja päässeet etenemään kohti käytäntöä. Olemme konkretisoineet hankesuunnitelmaa yhdessä osatoteuttajien kanssa. Tähtäimessä on toimiva kantahämäläinen toimintatapa perheiden hyväksi vuonna 2019.

Syksyllä alkavissa työpajoissa aloitamme työskentelyn, jolla rakennamme perheitä hyödyttävän yhteisen toimintatavan. Työpajojen lisäksi toimintaa kehitetään kuntakohtaisissa tai seudullisissa LAPE-ryhmissä, indikaattorityöryhmässä, veturikuntien tapaamisissa ja muissa yhteistyöfoorumeissa, joissa yhteistyökumppaneina ovat myös kolmannen sektorin toimijat. Verkostomainen työskentelytapa, perhekeskustoimintamalli, sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio sekä kuntauudistus ovat merkittäviä muutoksia, jotka tulee ottaa LAPE-hankkeen kehittämisessä huomioon.

LAPE-hankkeen nimettyjen kehittämiskohteiden lisäksi Kanta-Hämeessä kiinnitämme erityishuomiota maakuntiin siirtyvien ja kuntiin jäävien palvelujen väliseen yhteistyöhön. Maakuntien ja kuntien yhteistyön kehittäminen on myös sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjaus.

Kanta-Hämeen LAPE-hankkeen visio on, että kuntalainen kokee saavansa palvelut järkevänä ja yhtenä kokonaisuutena oli palvelun järjestäjä sitten kunta tai maakunta. Jotta pääsemme tähän asiakkaan näkökulmasta sujuvaan palvelukokemukseen, siihen tarvitaan meitä kaikkia lasten ja perheiden asioiden parissa työskenteleviä ihmisiä. Nyt on aika kerätä voimia toimintarikkaaseen syksyyn, joten lämmintä ja rentouttavaa kesää!

Satu Raatikainen, projektipäällikkö

Lisätietoa LAPE-hankkeen tavoitteista.


Tiimi on kasassa

LAPE-hankkeen tiimi on ollut koossa toukokuusta lähtien. Tiimiin kuuluu projektipäällikkö ja kaksi projektisuunnittelijaa. Projektipäällikkö Satu Raatikainen vastaa Kanta-Hämeen LAPE-hankkeen hankekokonaisuudesta sekä erityis- ja vaativimman tason palvelujen kehittämisestä. Projektisuunnittelija Mimosa Koskimiehen vastuualueena on toimintakulttuurin muutoksen kehittäminen ja
projektisuunnittelija Liisa Jormalaisen vastuualueena perhekeskustoimintamallin kehittäminen.

Yhteystiedot:

projektipäällikkö
Satu Raatikainen
satu.raatikainen@hame.fi
puh. 050 352 3178
kesälomalla 28.6.–23.7.
projektisuunnittelija
Mimosa Koskimies
mimosa.koskimies@hame.fi
puh.  050 4017 913
kesälomalla 3.–30.7.
projektisuunnittelija
Liisa Jormalainen
liisa.jormalainen@hame.fi
puh. 050 524 8001
kesälomalla 10.–25.6. ja 8.–30.7.

 


Kick off-tilaisuus 22.8.2017

Maakunnallinen LAPE-hankkeen kick off-tilaisuus järjestetään 22.8.2017 klo 9:00–11:30. Paikkana on Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäki, C-rakennus.

Aamupäivällä esittelemme hankkeen kaikki toteuttajat ja heidän roolinsa hanketoiminnassa. Valtion terveiset tuovat sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön edustajat. Iltapäivällä jatketaan Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun työpajasarjan aloitustilaisuudella klo 13.00 – 16.00.

Ilmoittautumislinkki

Tilaisuuden ohjelma. Lisätietoja hankehenkilöstöltä.


Syksyn toiminta

Syksyllä aloitamme arjen työn kehittämistä. Työryhmiin on nimetty kattavasti toimijoita sekä varhaiskasvatuksesta ja opetustoimesta että sosiaali- ja terveydenhuollosta. Työryhmissä pureudutaan palveluohjaukseen, omatyöntekijämallin kehittämiseen, verkostomaisessa työympäristössä toimimiseen sekä johtamiseen. Mukaan tulevat myös esimiehet ja johto.

Syksyn aikana aletaan kouluttaa Kompassi-työkalun vastuuhenkilöitä. Koulutuksen myötä levitetään kompassikoulutusta ja -osaamista eri toimialoille koko maakuntaan.

Syksyllä on tarkoitus aloittaa myös Toimiva lapsi  & perhe -koulutukset sekä tähän toimintamalliin liittyvä prosessityöskentely.

Sote-indikaattorien työstäminen jatkuu Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen johdolla. Myöhemmässä hankevaiheessa on tarkoitus laajentaa indikaattorityöskentelyä hyvinvointi-indikaattorien kehittämiseen.

Kanta-Hämeen neuvolat ovat mukana Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen pilotissa, jossa kehitetään ja tuotetaan monipuolista seurantatietoa pienten lasten ja perheiden hyvinvoinnista, terveydestä sekä palveluiden käytöstä ja palvelukokemuksista. Tästä saamme hyvää pohjamateriaalia perhekeskustoiminnan kehittämiseen. Tutkimuksen ensimmäinen raportti on käytössä jo alkuvuodesta 2018.

Erikoissairaanhoito jatkaa jalkautuvan toimintamallin kehittämistä. Jalkautuvassa toimintamallissa on tarkoitus tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja aikaisempaa nopeammin, asiakkaan näkökulmasta helpommin ja lähemmäs asiakasta kuin aikaisemmin. Jalkautuva toiminta- ja konsultaatiomalli ovat tärkeä osa perhekeskustoiminnan kehittämistä.

Syksyn toimintakalenteri


 

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun