Oma Hämeen ICT-työryhmien työ polkaistiin käyntiin

Oma Hämeen selvitysvaiheen ICT-työryhmien projektipäälliköt kokoontuivat tiistaina 13.6. Kanta-Hämeen keskussairaalalle kick off -tilaisuuteen. Näin käynnistettiin maakunnan ICT-palvelujen laaja valmistelu-urakka.

Selvitysvaiheen tavoitteena on suunnitella maakunnan tietoliikenteen, perustietotekniikan ja operatiivisten järjestelmien toteutusmalli sekä uuden organisaation tietohallinnon toimintaprosessit, arkkitehtuuri ja tietojärjestelmärakenne. Tavoitteena on myös varmistaa asiakas- ja potilastietojen saatavuus uudistuksen yhteydessä.

Lisäksi tarkoituksena on tukea digitalisaation edistämistä kaikilla sektoreilla ja vastata tiedolla johtamisen tarpeisiin tulevaisuuden ympäristössä. Työryhmät myös seuraavat Oma Hämeen toiminnallisista työryhmistä tulevia ICT-tarpeita.

Kick off -tilaisuudessa käytiin läpi maakuntauudistuksen ICT-valmistelun kokonaisuutta sekä ICT-työryhmien toimeksiantoja ja aikataulua. Nykyisin ICT-palveluilla on maakunnassa useita eri tuottajia, esimerkiksi CGI Forssan seudulla, KuntaPro Hämeenlinnan seudulla ja RHL-data Riihimäen seudulla. Varsinaista ICT-henkilöstöä kunnissa ja kuntayhtymissä on noin 40. Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytetään arviolta noin 6000 päätelaitetta (mm. pöytäkoneet, kannettavat tietokoneet, tabletit, älypuhelimet).

Reunaehtoja riittää

Seuraavaksi ICT-valmistelu etenee siten, että projektipäälliköt kutsuvat työryhmänsä koolle mahdollisimman pikaisesti. Jokainen maakunnan organisaatio on nimennyt omat edustajansa työryhmiin.

Varsinainen urakka käynnistyy kesälomien jälkeen. Elokuussa tarkennetaan työryhmien toimenpiteet ja resurssit. Nykytilan kartoitukset valmistuvat lokakuun puoliväliin mennessä. Tulevaisuuden tavoitetila on selvillä joulukuun alussa.

Valmistelussa on useita avoimia kysymyksiä. Riittääkö aika, kun maakunnan toimintojen tulisi käynnistyä 1.1.2019? Joudutaanko tekemään väliaikaisratkaisuja? Riittääkö henkilöstö? Onko osaamista tarpeeksi?

Myös sote-integraation toteutuminen mietityttää ICT-valmistelijoita. Miten perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön mahdollistaminen onnistuu? Tukevatko tietojärjestelmäratkaisut toimintaa? Mikä on maakunnan digitalisoinnin aste esimerkiksi sähköisen asioinnin ja kotiin tuotavien palvelujen suhteen?

Tähtäämme liikkuvaan maaliin, sillä lainsäädäntö on vielä kesken. Tämä hankaloittaa työryhmien työtä. Mutta reunaehdoista huolimatta teemme parhaamme maakunnan ICT-kokonaisuuden suunnittelussa, toteaa Oma Hämeen ICT-asiantuntija Johanna Tulander-Välkki.


 ICT-työryhmät ja projektipäälliköt

Perustietotekniikka ja infra, Olli Herranen

Digitaalinen työympäristö, Eeva Kujala

Hallinnon järjestelmät, Terhi Pohjavirta

Muut tukijärjestelmät (mm. puhelinvaihde, hälytysjärjestelmät), Risto Leinonen

Tiedolla johtaminen, Hanna Narsakka

Tietohallinnon organisointi ja arkkitehtuuri, Johanna Tulander-Välkki

Terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät (Effica-liitännäiset), Marjukka Virtanen

Muut terveydenhuollon järjestelmät (mm. kliiniset järjestelmät, välinehuolto), Kari Riihijärvi

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät, Matti Karvonen

Asiakkuuden hallinta, projektipäällikkö nimeämättä

Sähköinen asiointi, Jaana Ylivainio

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun