Maakuntahallitus lausui kasvupalveluiden sisältölaeista ja toisen vaiheen lakipaketista

Hämeen maakuntahallitus päätti antaa työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon maakuntauudistuksen kasvupalveluiden sisältölaeista, jotka tarkentavat huhtikuussa lausunnoilla ollutta aluekehitys- ja kasvupalvelulakia. Lausuntopyyntö sisälsi lait julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ja lisäksi kotoutumisen edistämisen lakiluonnoksesta.

Maakuntahallituksen mukaan työnhakijoiden kannustaminen aktiivisuuteen on hyvä asia, mutta lakiluonnoksessa esitetty velvollisuus kahdentoista työpaikan hakemisesta kolmen kuukauden aikana voi johtaa näennäishakemusten tehtailuun ja työnantajien kuormittumiseen epätarkoituksenmukaisista hakemuksista. Maakuntahallitus pitää hyvänä asiana työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toimintamallia, jonka tarve ei jatkossakaan tule poistumaan. Kuntien tulisi voida jatkossakin toimia palveluiden tuottajana. Lisäksi hallitus toteaa, että omaehtoisen opiskelun on oltava joustavaa, jotta työnhakijan osaaminen voidaan päivittää kattavasti työmarkkinoiden tarpeita vastaavaksi.

Rahoituslaista maakuntahallitus toteaa, että pitkäaikaisen vaikuttavuuden varmistamiseksi tuensaajalla on oltava edellytykset vastata toiminnasta myös tuen käytön jälkeen. Erityisen tärkeää tukirahoitukselle on tulosten yleinen hyödynnettävyys. Hankkeeseen sitoutumisen kannalta hakijalta on edellytettävä todellista omarahoitusta.

Maakuntahallitus toteaa lausunnossaan kotoutumisen edistämisestä, että kunnan ja maakunnan välinen monialainen yhteistyö tukee maahanmuuttajan kotoutumisen lisäksi kunnan ja maakunnan välistä yhteistyötä ja elinvoiman vahvistamista.

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön maakuntauudistuksen toisen vaiheen lakipaketista maakuntahallituksella ei ollut erityistä lausuttavaa. Lakipaketti sisältää lähinnä maakuntauudistuksen edellyttämiä teknisiä muutoksia lainsäädäntöön.

Lisätiedot: muutosjohtaja Matti Lipsanen, p. 050 506 0697

Hämeen liitto
Hämeen liitto
Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun