Maakunnan perustaminen on alkamassa

Kokoustiedote: Väliaikaisen valmistelutoimielimen ensimmäinen epävirallinen kokous 30.5.

Maakunnan väliaikaishallinto käynnisti jo epäviralliset kokoontumiset, jotta sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu pysyy aikataulussa lainsäädännön viivästymisestä huolimatta. Ensimmäisessä epävirallisessa kokouksessa käsiteltiin maakuntavalmistelun jatko-organisoitumista, tukipalvelujen valmistelua ja valinnanvapauspilottia. Virallisesti maakunnan väliaikaishallinto käynnistyy arvion mukaan syys- lokakuussa.

Sote- ja maakuntauudistuksessa ollaan siirtymässä esivalmisteluvaiheesta maakunnan perustamiseen ja väliaikaishallintoon. Väliaikaishallinto vastaa maakuntavalmistelua koskevista päätöksistä ennen kuin suorilla vaaleilla valittavat maakuntavaltuusto ja -hallitus aloittavat työnsä vuoden 2018 alkupuolella.

Tulevan väliaikaishallinnon jäsenet valitsivat puheenjohtajakseen ajalle ennen valmistelutoimielimen virallista vaihetta Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuon ja varapuheenjohtajaksi maakuntajohtaja Anna-Mari Ahosen. Esittelijöinä toimivat muutosjohtajat Matti Lipsanen ja Jukka Lindberg.

Kokouksessa linjattiin, että vapaaehtoiseen verkostotyöhön perustunutta työryhmärakennetta maakuntavalmistelussa kevennetään. Tavoitteena on jatkossa käyttää muutostoimiston työntekijöiden apuna pieniä ja tehokkaita asiantuntijatyöryhmiä.

Muutosjohtajat valmistelevat väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraavaan kokoukseen esityksen siitä, miten henkilöstö jatkossa kytketään tarkoituksenmukaisilla toimintatavoilla mukaan muutosvalmisteluun. Lisäksi muutosjohtajat ryhtyvät valmistelemaan virallisen yhteistoimintaelimen perustamista.

Tukipalveluja ja valinnanvapauspilottia selvitetään

Oma Hämeen esivalmisteluvaiheessa on perustettu tukipalvelutyöryhmä, joka on hahmotellut maakunnan tukipalvelujen järjestämisvaihtoehtoja sekä maakunnan ja kuntien omistajapoliittisia linjauksia. Kiireellisimmin tulevaa maakuntaa varten on aloitettava talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-infran käyttöönoton valmistelu. Maakuntien tukipalveluyhtiöiden roolit ovat vielä osittain määrittelemättä esimerkiksi siltä osin, miten muutosvaiheessa hyödynnettäisiin alueella olemassa olevia toimijoita. Kokouksessa päätettiin, että talous- ja palkkahallinnon sekä ICT-infran osalta valmistelua ja selvitystyötä jatketaan.

Lisäksi kokouksessa kuultiin selvitys maakunnalliseen valinnanvapauspilottiin hakeutumisen valmistelun tilanteesta. Oma Häme -verkosto on käsitellyt asiaa sote-muutosryhmässä ja ohjausryhmässä. Molemmat ovat päättäneet, että valmistelua voidaan jatkaa. Alustava hankesuunnitelma on jätettävä 7.7.2017. Kuntiin ja kuntayhtymiin on lähtenyt 30.5. kirje, jossa pyydetään 30.6. mennessä kannanottoa pilottiin lähtemisestä. Lopullista päätöstä kunnilta ja kuntayhtymiltä odotetaan 18.8. mennessä.

Lisätietoja:

Jukka Lindberg, muutosjohtaja, p. 040 595 0631
Matti Lipsanen, muutosjohtaja, p. 050 506 0697

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun