LAPE-muutosagentin esittelyvideo syntyy yhteistyössä Stagen kanssa

Kanta-Hämeen lapsi- ja perhepalvelujen (LAPE) muutosagentti Jari Pekuri on kuvannut yhteistyössä Stagen kanssa esittelyvideota kevään aikana.

Stage on media- ja kulttuuripainotteinen nuorten työllisyyshanke, jossa asiakkaina on alle 30-vuotiaita hämeenlinnalaisia nuoria. Hankkeen tavoitteena on etsiä keinoja, joiden avulla nuoret sijoittuvat helpommin koulutukseen ja työhön sekä parantaa nuorten työhön ja koulutukseen pääsyä tukevia palveluja.

Muutosagentin esittelyvideota on kuvattu eri puolilla maakuntaa. Hattulassa kuvaukset tehtiin Juteinin koulun 5.–6. luokkalaisten kanssa. Hämeenlinnassa kuvattiin yhteiskoulun vanhempainyhdistyksen parissa. Kolmas osio kuvataan elokuussa Tammelan metsäeskarissa. Video valmistuu syyskuussa.

– LAPE-hankkeessa on tavoitteena tehdä monipuolista yhteistyötä, hyödyntää maakunnasta löytyvää osaamista ja tukea osallisuutta. Käyttämällä Stagen palveluja toimimme näiden tavoitteiden mukaisesti, muutosagentti Jari Pekuri kertoo.

– Esittelyvideon tekeminen on paitsi hyvä työtehtävä nuorille alkaen ideoinnista ja käsikirjoituksesta päättyen videon leikkaamineen ja editointiin, myös keino saada nuoria tutustumaan yhteiskunnallisiin asioihin, toteaa Stage-hankkeen projektipäällikkö Katariina Ratia Hämeenlinnan kaupungilta.

Matalan kynnyksen toimintatapa

Kanta-Hämeen LAPE-hankkeessa rakennetaan perhekeskustoimintamallia, jossa luodaan matalan kynnyksen toimintatapaa lapsille, nuorille ja perheille. Matala kynnys merkitsee palvelujen helppoa saatavuutta.

– Myös Stage toimii matalan kynnyksen periaatteella. Voimme hakea synergiaetuja yhteisestä toiminnasta, Pekuri sanoo.

– Yhteistä meille on esimerkiksi tavoite palvelujen oikea-aikaisuudesta, osuvuudesta ja ennaltaehkäisystä. Toimimme usean toimijan yhteistyöverkostossa ja moniammatillisen osaamisen pohjalta, Ratia kuvaa.

Perhekeskustoimintamalli ja Stagen nuorten palveluja yhteen kokoava toiminta ovat molemmat lähipalveluja. Molemmissa on huomioitava paikalliset erityispiirteet ja osaaminen sekä asiakkaiden osallisuuden varmistaminen. Yhteys paikallisen tason ja maakunnan välillä on tärkeä varmistaa maakuntauudistuksen yhteydessä.

– Tulevaisuudessa perhekeskustoiminnan ja Stagen toiminnan välillä tarvitaan esimerkiksi tiedotus-, asiakasohjaus- ja asiantuntijayhteistyötä, Ratia pohtii.

Stagessa kehitetään myös toimintaa, jossa erilaiset nuorten palvelut jalkautuvat samaan tilaan. Syksyllä 2017 yhdessä tilassa palveluja tarjoavat muun muassa TE-toimisto, aikuissosiaalityö, talous- ja velkaneuvonta, Hämeenlinnan seudun nuorisoasuntojen asumisneuvonta ja etsivä nuorisotyö. Lisäksi Stage järjestää erilaisia tapahtumia esimerkiksi oppilaitosten ja järjestöjen kanssa.

Monenlaista mediatyötä

Stage-hankkeessa toteutetaan toiminnallista valmennusta. Valmennuksen välineenä on mediatyö, jonka avulla nuorille tarjotaan kokemuksia oikeasta työelämästä. Mediatyöllä tavoitellaan näkyvyyttä ja houkuttelevuutta, jotta palvelun piiriin saadaan myös sellaisia nuoria, jotka eivät muuten toiminnasta kiinnostuisi. Valmennuksen aikana kehitetään viestintätaitoja, tunnistetaan omat kyvyt ja vahvuudet ja opitaan kertomaan niistä opiskelu- tai työpaikan hakemisen yhteydessä.

Muutosagentin esittelyvideon lisäksi keväällä 2017 on toteutettu muun muassa Jippu-artistin konsertti, valot, äänentoisto ja kuvaus, Kaupunkijamboree-somevalokuvien ottaminen, oman kappaleen tekoprojekti ja Päihdeforum-luentotaltiointi Verkatehtaalla sekä tilaisuuden mainosvideon kuvaus ja äänittäminen.

– Jatkossa Stagen nuoria on mahdollista osallistaa myös muuhun LAPE-hankkeen toimintaan ja suunnitteluun, Ratia sanoo.

– Uskon, että Stage on toiminnallaan pystynyt tukemaan muuta nuorten parissa työskentelevää yhteistyöverkostoa. Ennen kaikkea on tuettu nuoria pääsemään eteenpäin ja saamaan vahvistusta omaan osaamiseen ja itsetuntoon. Verkostoyhteistyötä tarvitaan jatkossakin paljon, ja Hämeen alueella yhteistyö on hyvää.

 

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun