Kokoustiedote: Väliaikaisen valmistelutoimielimen toinen epävirallinen kokous 27.6.2017

Kanta-Hämeen maakunnan väliaikaishallinto kokoontui epävirallisesti toisen kerran käsittelemään väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestystä, valmisteluhenkilöstön rekrytointia, maakuntakonsernin ja maakunnan johtamisjärjestelmän valmistelun käynnistämistä sekä henkilöstön muutosvalmennusta.

Väliaikainen valmistelutoimielin linjasi, että valmisteluhenkilöstön rekrytointi kohdennetaan niihin organisaatioihin, joista siirtyy tehtäviä maakuntaan. Väliaikainen valmistelutoimielin voi palkata henkilöstöä vuoden 2018 loppuun saakka.

Maakuntakonsernin ja maakunnan johtamisjärjestelmän valmistelu käynnistetään elokuussa.

Maakuntaan vuoden 2019 alussa siirtyvän henkilöstön muutosvalmennusta valmistellaan eteenpäin.

Väliaikainen valmistelutoimielin kokoontuu epävirallisesti seuraavan kerran 7.8.

Sote- ja maakuntauudistuksessa ollaan siirtymässä esivalmisteluvaiheesta maakunnan perustamiseen ja väliaikaishallintoon. Maakunnan väliaikaishallinnon käynnistyminen on viivästynyt ja virallisesti väliaikaishallinto käynnistyy arvion mukaan lokakuussa. Väliaikaishallinto vastaa maakuntavalmistelua koskevista päätöksistä ennen kuin suorilla vaaleilla valittavat maakuntavaltuusto ja -hallitus aloittavat työnsä vuoden 2018 alkupuolella.

Kokousmuistio

Lisätietoja:
Matti Lipsanen, muutosjohtaja
p. 050 506 0697

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun