Järjestöfoorumi III: Kokemustoimijat keskiöön

Oma Häme valmistelun keskeisenä lähtökohtana on asukkaiden osallisuus. Valtakunnallisten linjausten mukaan erityisesti palvelujen asiakaslähtöisyyttä tulisi lisätä. Maakunnan järjestöedustajien joukko kerääntyi keskustelemaan kokemustoiminnasta Forssaan 30.5. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset eivät osaa vielä riittävästi hyödyntää kokemustoimijoita.

Mikä kokemustoimija?

Kanta-Hämeen FinFamin toiminnanjohtaja Minna Hottan mukaan kokemustoimija on yleisnimitys koulutuksen saaneelle kokemusasiantuntijalle. Kokemusasiantuntijalla on omakohtaista kokemusta tietystä sairaudesta taikka mielenterveys- tai päihdeongelmista joko itse sairastavana tai omaisena.

Kokemustoimijat on tavallisesti koulutettu jonkin hankkeen yhteydessä tai sairaanhoitopiirin toimesta. Potilasjärjestöjen kouluttamat kokemuskouluttajat edustavat jotakin sairaus- tai vammaryhmää taikka heidän omaisiaan.

Kokemustoimijat voivat auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelussa, arvioinnissa ja laadun parantamisessa sekä kouluttamisessa. Kokemustieto syventää ammattilaisten tietoutta sairauden tuomista ongelmista ja tarjoaa kanavan asiakkaiden tarpeiden entistä parempaan tunnistamiseen.

Omaa kokemusta ja tukea voi jakaa myös vertaisryhmissä. Kanta-Hämeessä on perustettu vuonna 2012 alueellinen kokemustoiminnan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on edistää kokemuskouluttajien työtä. Maakunnan alueella toimii noin 20 kokemuskouluttajaa.

– Ja vaikkei koulutusta olisi käynytkään, jokaisen kokemuksilla on arvoa, Minna Hotta totesi.

Kokemuksista kumppanuuteen

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin vs. ylihoitaja Jalmiina Nummelin esitteli sairaanhoitopiirissä käynnistyvää mielenterveys- ja päihdekokemusasiantuntijoiden koulutusta Voimaa arkeen. Sairaanhoitopiiri on muodostamassa rekisteriä, jonka kautta voi saada yhteyden koulutettuun kokemusasiantuntijaan. Kokemusasiantuntijalle maksetaan pieni palkkio ja korvataan matkakulut työstään. Myös KoKoA-verkostolla ja eri järjestöillä on omat välitysrekisterinsä.

Jukka Okslahti Forssan sydänyhdistyksestä kuvasi omia kokemuksiaan tukihenkilönä ja asiakasraadin edustajana. Tukihenkilöt käyvät säännöllisesti sydänosastolla kertomassa sairaudesta ja pärjäämisestä arjessa. Hämeenmaan sydänpiiri on aloittanut yhteistyön TAYS:n sydänsairaalan kanssa, joten potilaille pääsee heti kertomaan yhdistyksen toiminnasta. Sydänliiton vertaistukipankki välittää tukihenkilöitä ympäri maan.

Järjestöpäällikkö Sara Löyttyjärvi kertoi Hämeen Setlementin saaneen STEA-rahoitusta Meidän Häme -hankkeelle, jonka avulla vahvistetaan seudullisia rakenteita ja palkataan Forssan ja Riihimäen seuduille omat järjestökoordinaattorit. Hanke on avoin kaikille maakunnan järjestöille ja siitä tiedotetaan tarkemmin syksyllä.

Kanta-Hämeessä on yhteensä 294 Suomen sosiaali- ja terveys yhdistykseen (SOSTE) kuuluvaa paikallisyhdistystä. Eniten on lapsi- ja perhetyön ja ikääntyneiden järjestöjä sekä sairaus- tai vammaisjärjestöjä. Järjestöjen huolen aiheita sote- ja maakuntauudistuksessa ovat esimerkiksi niiden muuttuva rooli ja rahoitus maakunnassa ja kunnissa sekä asiakkaiden osallistumisen turvaaminen.

– Järjestöjen on tärkeää löytää uusia kumppanuuden tapoja kuntien ja tulevan maakunnan kanssa, sanoi SOSTE:n erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma.

Nykyisin järjestöt ovat laajasti mukana hoitamassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluja. Hallituksen valinnanvapauslakiesityksen mukaan järjestöt tuottaisivat jatkossakin palveluja asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin kautta. Lakiesityksessä maakunta myös velvoitetaan tekemään yhteistyötä järjestöjen kanssa.

Asiakkaiden ja asukkaiden kokemustiedon välittyminen tulee olemaan yksi tärkeä maakunnan ja järjestöjen yhteistyön muoto. Oma Häme suunnittelee yhteistyössä järjestöjen ja Hämeen Setlementin kanssa, miten kokemusasiantuntijat saadaan tulevaisuudessa paremmin nivoutumaan maakunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan.


Seuraavat Oma Hämeen järjestöfoorumit pidetään 4.9.2017 Riihimäellä ja 14.11.2017 Hämeenlinnassa. Syksyn ensimmäisen foorumin aiheena ovat asiakasfoorumit.

Auli Anttila
Auli Anttila

Projektiasiantuntija

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun