Ikäihmisten työryhmässä pohdittiin ikääntyneiden asumisen konseptia

Oma Hämeen ikäihmisten työryhmässä on loppukevään aikana pohdittu ikääntyneiden asumisen konseptia. Tavoitteena oli hahmotella niin sanottua pitäjä-mallia eli niitä palveluja, joita jokaisessa maakunnan pitäjässä tulisi olla maakuntauudistuksen jälkeen.

– Äkkisiltään voisi ajatella, että on helppoa luetella ne peruspalvelut, jotka jokaisesta Kanta-Hämeen pitäjästä pitäisi löytyä myös 1.1.2019 alkaen. Toimintaympäristömme on kuitenkin valtavassa muutostilanteessa, ja maakuntauudistuksen valmistelusta odotetaan uusia, yhteisiä, toimivia ja laadukkaita asiakkaiden tarpeista lähteviä palveluja, ikäihmisten muutosagentti Annukka Kuismin kuvaa valmisteluprosessia.

Uusien toimintamallien työstäminen on vasta aluillaan. Tässä vaiheessa konkreettisten palvelujen luetteloa ei pidetty ikäihmisen työryhmässä relevanttina, eikä edes mahdollisena koostaa. Pitäjä-mallin sijasta päädyttiinkin puhumaan ikääntyneiden asumisen konseptista.

Ikääntyneiden asumisen konsepti linjaa ja kokoaa yhteistä näkemystä ja olennaisia lähtökohtia tarkempien toimintamallien ja yhteisen kokonaisuuden jatkotyöstämiselle. Palvelukonsepti ei ole yksi saman sisältöinen, erilaisista palveluista koostuva niin sanottu bulkkiratkaisu jokaiseen pitäjään.

– Työryhmän keskustelujen kuluessa vahvistui näkemys siitä, että konsepti koostuu erilaisista komponenteista, joista rakentuu olemassa olevaan ympäristöön tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan sopiva yhdistelmä, Kuismin sanoo.

Lähtökohtana ikäihmisten oikeudet

Työryhmässä hahmoteltu konsepti lähtee kunnioituksesta jokaisen iäkkään oikeuteen saada asua ja ylläpitää omaa sosiaalista ympäristöään. Lähtökohtana on, että ikääntymisen mukanaan tuoma palvelujen tarve ei ole tekijä, minkä vuoksi iäkäs aina erotettaisiin asuinympäristöstään, usein jopa monta kertaa toimintakyvyn muuttuessa ja palvelutarpeen kasvaessa.

Konseptissa ympäristöä tarkastellaan ensin asumisen näkökulmasta esimerkiksi analysoimalla sitä, kuinka paljon pitäjässä on ikääntyneille sopivaa asumista. Sen jälkeen pohditaan, mitä palveluja asumisen ympäristöihin halutaan liittää ja millainen muu ympäristö on ominaisuuksiltaan. Fokuksena on palvelujen kotiin vieminen. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten yhteisöllisyyden mahdollistavat tilat organisoidaan ikääntyneille asukkaille ja muille tilojen käyttäjille.

– Kysymys on siitä, että palvelujen tuottamisen ympäristöjen sijaan käännetään katse ikääntyneiden asumisympäristöihin, niiden potentiaaleihin ja ikääntyneiden elämänsä eri vaiheissa tarvitsemiin palveluihin osana näitä ympäristöjä, Kuismin kertoo.

Ikääntyneiden asumisen konseptin pohtimiseen osallistui koko Oma Hämeen ikäihmisten työryhmä ja sen kaikki alatyöryhmät. Lisäksi apua saatiin Hämeen Liiton maakuntainsinööriltä. Insinööri työsti kartan, josta voitiin tarkastella ikääntyneiden kantahämäläisten sijoittumista kuntien alueelle sekä asumisen yhteyttä erilaisiin palveluihin.

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun