Yhteisyrityksen perustaminen Forssan seudulle tulee keskeyttää

Ratkaisu ei ole Forssan seudun eikä Kanta-Hämeen maakunnan etu. Muuttuva lainsäädäntö muuttaisi suunnitellun yhteisyrityksen toimintaympäristön kokonaan.

Kanta-Hämeen maakunnallista sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta valmisteleva Oma Häme suosittelee keskeyttämään yhteisyrityksen valmistelun Forssan seudulle. Tekeillä olevassa Forssan seudun kuntien ja Pihlajalinna Oy:n yhteisyritysmallissa on maakunnan kannalta monia merkittäviä riskejä.

Lisäksi maakunnalle siirtyvä palvelusopimus on monessa kohdassa ristiriidassa vasta valmisteilla olevan lainsäädännön kanssa. Yhteisyritys ei ole Forssan seudun asukkaiden eikä Kanta-Hämeen maakunnan asukkaiden etu.

– Yhteisyrityksen valmistelu on keskeytettävä, jotta Forssan seutu voi jatkaa yhteistä maakunnallista sote-valmistelua. Yhteistyö oman maakunnan kanssa on ainoa luotettava tapa järjestää laadukkaat ja lainmukaiset sote-palvelut Forssan seudun asukkaille. Maakunnallinen yhteistyö turvaa myös alan työpaikkoja Forssan seudulla, toteavat maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen ja Oma Hämeen muutosjohtaja Jukka Lindberg.

Ahonen on huolestunut siitä, että Forssan seutu on tietoisesti jättäytynyt sivuun maakunnallisesta sote-valmistelusta.

– On tärkeää, että Forssan seutu on mukana valvomassa omaa etuaan. Nyt esimerkiksi sairaalakapasiteetin tehokkaasta käytöstä on päästy neuvottelemaan vain Riihimäen sairaalan kanssa, mutta ei Forssan sairaalan, Anna-Mari Ahonen sanoo.

Uudistuva lainsäädäntö torjuu yhteisyrityksiä

Oma Hämeen maakunnallisessa sote-valmistelussa seurataan tiiviisti lainsäädännön etenemistä. Tässä vaiheessa tiedetään, että uusi terveydenhuoltolaki ja tekeillä oleva sote-uudistus estävät nykyisen palvelutuotannon jatkumisen. Lisäksi Forssan seudun yhteisyritysmallia ei ole valmisteltu valinnanvapauslakiluonnoksen ja hankintalain kanssa yhteensopivaksi.

Ennakkotietojen mukaan sote-uudistukseen liittyvästä valinnanvapaudesta annetaan hallituksen esitys tällä viikolla.

– On erittäin tärkeää, että Forssan seudun kunnissa luovutaan yhteisyrityksen perustamisesta. Lainmuutokset tulevat edellyttämään niin merkittäviä muutoksia palvelusopimukseen, että palvelujen tuottaminen täytyisi kilpailuttaa uudelleen. Näin ollen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) esittämä yhteisyritys ei ole järkevä tuotantotapa, Ahonen, Juvonen ja Lindberg toteavat.

Yhteisyritys on suuri taloudellinen riski

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Pihlajalinna Oy:n valmistelemaan yhteisyritysmalliin liittyy merkittäviä riskejä.

Kaikkia uhkakuvia ei ole pystytty selvittämään, koska riskianalyysiä ei ole voitu tehdä. Se johtuu tietojen puutteesta. FSHKY ja Pihlajalinna ovat salanneet yhteisyrityksen perustamiseen liittyviä dokumentteja erityisesti yhteisyrityksen osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

Puutteellisista tiedoista huolimatta tiedetään, että yhteisyrityssopimuksesta voi koitua jopa 50 miljoonan euron korvausvastuu, mikäli maakunta irtisanoo sopimuksen. Kanta-Hämeen uusi maakunta joutuisi korvaussumman maksajaksi, koska FSHKY:n ja Pihlajalinnan valmistelemassa sopimuksessa maakunnalle ei ole jätetty irtisanomismahdollisuutta.

– Forssan seudun kunnat ovat hyvin tietoisia, että yhteisyritys ei ole välttämättä uuden maakunnan palvelustrategian mukainen. Kunnat ottavat tietoisesti riskin vahingonkorvauksista ja ainakin Forssan seudulla käytetyistä valmistelu- ja muutoskustannuksista, Hannu Juvonen huomauttaa.

Hän peräänkuuluttaa FSHKY:tä ja Forssan seudun kuntia ottamaan selvästi kantaa siihen, mitä yhteisyritykselle ja sen liiketoiminnalle tapahtuisi sote- ja maakuntauudistuksessa.

– Palvelukuvauksen mukaan yhteisyritys tuottaisi suoravalinta-, liikelaitos- ja asiakassetelipalveluja. Maakunnassa eri palvelujen järjestämistavat tulee erottaa toisistaan. Maakunnalla täytyy olla mahdollisuus palvelustrategiasta päättämiseen ilman, että FSHKY ja Forssan seudun kunnat etukäteen sitovat maakunnan päätöksenteon, Ahonen, Juvonen ja Lindberg korostavat.

Oma Häme ei vie palveluja eikä työpaikkoja pois Forssan seudulta

Forssan seudun kuntien ja Pihlajalinna Oy:n yhteisyrityksen tarvetta on perusteltu liioitelluilla uhkakuvilla.

– Uhkakuva palvelujen keskittämisestä on täysin tuulesta temmattu. Forssan sairaalaa ja seudun terveydenhuoltoa voidaan parhaiten kehittää osana maakuntaa, sanoo muutosjohtaja Jukka Lindberg.

Hän korostaa, että maakunnallisessa valmistelussa ei suunnitella Forssan tai Riihimäen sairaalojen lakkauttamista. Hannu Juvosen mukaan yhteisyritystä perustellaan liioitelluilla uhkakuvilla työpaikkojen menetyksistä.

– Vertailuna voidaan todeta, että Vakka-Suomen sairaalan toimintojen muutos terveydenhuoltolain mukaiseksi vähensi sairaalasta vain 12 työpaikkaa.

Juvosen mukaan FSHKY:n tulisi välittömästi aloittaa neuvottelut Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa terveydenhuoltolain muutoksen toimeenpanemiseksi.

– Anestesiaa vaativan leikkaustoiminnan säilyttäminen julkisella rahoituksella Forssan sairaalassa ei ole hyväksytyn terveydenhuoltolain ja päivystysasetuksen muutoksen perusteella mahdollista, eikä monimutkainen yhteisyritysjärjestely tämän väliaikaiseksi turvaamiseksi ole järkevää.

Maakunnallinen valmistelu näkee yksityiset kumppanit tarpeellisina

Oma Hämeen maakunnallisessa sote-valmistelussa neuvotellaan myös yksityisten palvelujen tuottajien kanssa. Tarkoituksena on, että sote-palveluja tuottaa jatkossa myös joukko yksityisiä kumppaneita. Ajatuksena on, että yksityisiä kumppaneita on useita, jotta vältetään esimerkiksi seudullisen monopolin syntyminen.

Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen korostaa, että Oma Hämeellä on aito halu löytää ratkaisut, joilla seutujen ja maakunnan työpaikat säilytetään muutoksen yhteydessä.

– Vastakkainasettelujen aika on ohi.

Lisätiedot:
Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, p. 050 572 0945
Jukka Lindberg, muutosjohtaja, p. 040 595 0631
Hannu Juvonen, sairaanhoitopiirin johtaja p. 03 629 3160

 

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun