Oma Häme ohjausryhmä: Maakunnalliseen valinnanvapauspilottiin osallistumisen hyvät ja huonot puolet selvitettävä

Oma Häme ohjausryhmä käsitteli 22.5. kokouksessaan valinnanvapauspilottiin osallistumista uuden maakunnan kannalta. Ohjausryhmä näytti vihreää valoa pilottiin hakeutumisen alustavalle suunnittelulle. Kunnille ja kuntayhtymille valmistellaan päätöksenteon pohjaksi arvio pilotin hyvistä ja huonoista puolista. Myös henkilöstövaikutusten selvittämistä pidettiin tärkeänä.

Hallituksen valinnanvapautta koskevassa lakiesityksessä ehdotetaan yhdeksi sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauteen siirtymisen vaihtoehdoksi maakunnallisia pilotteja. Piloteille varattu valtion rahoitus on mittava, 100 miljoonaa euroa. Pilotit tulee käynnistää viimeistään 30.6.2018.

Pilotti toisi maakuntaan rahoitusta ja lisäaikaa muutokseen valmistautumiseen. Toisaalta pilottiin hakeutumisen aikataulu on pikainen ja pilotti sitoisi maakunnan käsiä tulevaisuuden ratkaisuilta. Lopullisen päätöksen pilottiin hakeutumisesta tekevät kunnat ja kuntayhtymät.

– Kanta-Hämeellä on vahva lähtökohta pilotiksi, koska maakunnassa on jo käynnissä Hämeenlinnan kaupungin valinnanvapauskokeilu. Siinä valinnan mahdollisuus on annettu 18 000 asukkaalle. Uuden pilotin tulisi kattaa 80 prosenttia maakunnan väestöstä, muutosjohtaja Jukka Lindberg kertoo.

Jatkovalmistelu kuntien ja kuntayhtymien kesken edellyttää riittävää maakunnallista tahtotilaa. Päätös pilottiin hakeutumisesta, rahoituksen hakeminen ja hankkeen käynnistäminen on nykyisten organisaatioiden vastuulla. Pilottiin lähteminen edellyttää yrityksen perustamista jo ennen kuin maakunta aloittaa rahoitus- ja järjestämisvastuussa. Pilotin hallinnointi siirtyisi maakunnalle 1.1.2019.

Kanta-Hämeen muutosvisioksi ”Maakunta olemme me”

 Ohjausryhmä hyväksyi Kanta-Hämeen muutosvision ”Maakunta olemme me”. Visioon tiivistyy ajatus siitä, että yhdentoista kunnan, viiden kuntayhtymän ja valtion aluehallinnon palveluista syntyy yhtenäinen maakunta, joka tuottaa palveluja kaikille maakunnan asukkaille. Maakuntaa palveluineen ei tuoda ulkoa, vaan sen tehdään itse.

– Maakunta on yhteinen ja palvelee meitä, nykyisiä ja tulevia hämäläisiä. Maakunta valmistellaan yhdessä meille, hämäläisille. Maakunta olemme me: hämäläiset asukkaat, työntekijät, päättäjät ja valmistelijat, muutosjohtaja Matti Lipsanen kuvaa.

Muutosvision laatiminen kuuluu maakuntauudistuksen esiselvityksen tehtäviin. Muutosvisio siirtää viestikapulan perustettavalle maakunnalle ja sen väliaikaishallinnolle. Visiosta valmistelu etenee kohti maakunnan strategiaa.

Valtakunnallisen maakunta 2023 -vision mukaan uusissa maakunnissa asukkaiden palvelutarve on palvelujen lähtökohta ja sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yhteen sovitettuja asiakaslähtöisesti. Asukkaat vaikuttavat ja valitsevat. Uuden maakunnan pitää tarjota asukkaille sosiaalisen osallisuuden kokemus. Oma Hämeen valmistelutyön arvoja ovat alusta lähtien olleet asukaslähtöisyys, yhteistyöhakuisuus, tietoon perustuminen, läpinäkyvyys ja luottamus.

Lisätietoja:

Valinnanvapauspilottien osallistumiskriteerit alueuudistus.fi-sivuilla

Jukka Lindberg, muutosjohtaja, p. 040 595 0631
Matti Lipsanen, muutosjohtaja, p. 050 506 0697

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun