Maakuntaan rakennetaan yhteistä kuljetuspalvelukeskusta

Kanta-Hämeessä kuljetuspalveluja tarvitsevat henkilöt pääsevät tulevaisuudessa maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen kyydittäviksi. Kuljetuspalvelukeskus hoitaa Kelan korvaamia matkoja sekä kiireettömiä potilassiirtokuljetuksia. Keskus huolehtii asiakaspalvelusta, yhdistelee ja välittää matkoja ja jakaa kuljetuskustannukset eri osapuolille maksettaviksi.

– Tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua, yhdenmukaistaa kuljetuspalvelukäytäntöjä ja edistää digitalisaatiota Kanta-Hämeen maakunnan alueella. Tavoitteena on myös hillitä matkakustannusten kasvua yhdistelemällä matkoja maksajatahosta riippumatta, kuljetussuunnittelija Katja Hietala Hämeenlinnan kaupungilta sanoo.

Laajassa kuljetuspalvelukeskuksen yhteishankinnassa osapuolia ovat Kela, Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta, Hausjärven kunta, Janakkalan kunta, Lopen kunta, Riihimäen kaupunki, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä.

Hankinnan kohteena ovat Kelan korvaamat matkat, vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset matkat sekä muut kuin ambulanssilla tehtävät terveydenhuoltolain mukaiset kiireettömät potilassiirtokuljetukset.

Valtakunnallisesti merkittävä pilotti

Kysymyksessä on valtakunnallisesti merkittävä hankintapilotti. Tarjouskilpailun valmistelua, tarjousten vertailua, päätösten ja sopimusten valmistelua sekä valvontaa ja kehittämistä varten on koottu kuntien ja Kelan edustajista ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on mukana asiantuntijaedustajat myös Oma Hämeestä sekä liikenne- ja viestintäministeriöstä ja sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Ohjausryhmän alaisuudessa toimii kaksi valmistelutyöryhmää, joista toinen vastaa hankinnan valmistelusta ja toteuttamisesta ja toinen kuljetuspalvelujen toimintamallien yhtenäistämisestä ja asiakasyhteistyöstä.

– Olemme jo toteuttaneet alustavan kyselyn liikenteenharjoittajille. Siinä tiedusteltiin heidän kiinnostustaan ryhtyä suorittamaan kuljetuksia Kuljetuspalvelukeskuksen ohjauksessa Kanta-Hämeen maakunnan alueella, Katja Hietala kertoo.

– Tällä hetkellä käynnissä on markkinakartoitus. Sen tarkoituksena on selvittää toteutettavasta hankinnasta kiinnostuneita markkinoilla olevia toimijoita ja antaa toimijoille mahdollisuus kommentoida hankinnan kohteena olevaa palvelua ja suunniteltua toteutusta.

Maakunnallista Kuljetuspalvelukeskusta koskeva tarjouspyyntö julkaistaan alkukesästä 2017. Toimintamallin muutoksista ja uusista toimintatavoista tiedotetaan asiakkaille ennen uuden järjestelmän käynnistymistä. Samalla toimitetaan uudet päivitetyt kuljetuspalveluohjeet. Kuljetuspalvelukeskus aloittaa toimintansa aikaisintaan syksyn 2017 aikana.

Hämeenlinnan kaupungin tiedote 15.5. kuljetuspalvelukeskuksesta

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun