LAPE-hankkeen tiimissä on vahvaa osaamista

Kanta-Hämeen LAPE-hankkeen nelihenkinen tiimi on viimein koossa, kun kaksi projektisuunnittelijaa aloitti työnsä toukokuun alussa. Millainen tiimi tukee maakuntamme lapsi- ja perhepalvelujen kehittämistä vuosina 2017–2018?

LAPE-hankkeen projektipäällikön tehtäviä hoitaa Satu Raatikainen. Hän on vastuussa hankkeen kokonaisuudesta ja sen tavoitteiden mukaisesta toiminnasta. Tavoitteena on kehittää maakuntaan nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Kanta-Hämeen kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Satu on työskennellyt aikaisemmin Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksessa kehittämissuunnittelijana sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-hankkeissa. Ennen kehittämistyötä hän toimi neuvola- ja kouluterveydenhuollon parissa Uudellamaalla.

– Odotan LAPE-hankkeelta uuden ajattelutavan alulle saattamista lapsi- ja perhepalveluissa sekä aitoa yhteistä tekemistä yli sektorirajojen, Satu sanoo.

Projektisuunnittelijoina aloittivat Liisa Jormalainen ja Mimosa Koskimies. Liisa vastaa hankkeessa perhekeskusmallin kehittämisestä. Maakunnan yhteinen perhekeskustoimintamalli tulee olemaan lähipalvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä tukevat palvelut.

Liisan tausta on Hämeenlinnan kaupungin lastensuojelupalveluissa ja järjestötyössä.

– Lastensuojelu on vahvin osaamisalueeni. Olen kehittänyt paljon lastensuojelun palveluja ja tehnyt pitkään järjestötyötä. Nyt odotan yhteistä kehittämistä ja yhteistä tahtoa maakunnallisella tasolla nykyistä parempien lapsi- ja perhepalvelujen saavuttamiseksi, Liisa kertoo.

Mimosa on vastuussa hankkeen osa-alueesta, joka liittyy lapsi- ja perhepalvelujen toimintakulttuurin muutokseen. Nykyisin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasprosessit eivät aina kohtaa ja asiakkaat tarvitsevat niin sanottuja erityisen tuen palveluja liian usein. Tavoitteena on, että toimintakulttuuri muuttuu lapsiystävälliseen suuntaan, lasten, nuorten ja perheiden tarpeita ja erilaisia tilanteita paremmin huomioivaksi.

Mimosa on toiminut kuraattorina Hämeenlinnan kaupungilla ja sitä ennen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella lasten ja perheiden palveluissa.

– Aikaisemmassa työssäni Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kehitin osallisuutta tukevia menetelmiä toimintakulttuurin muutoksen ja asiakastyön tueksi. LAPE-hankkeessa odotan yhteistyötä, jossa aidosti kuullaan asiakkaita, myös lapsia. Kehittämistä tehdään yhteistyössä kumppaneiden ja työntekijöiden tarpeista lähtien, Mimosa toteaa.

Projektipäällikön ja projektisuunnittelijoiden lisäksi LAPE-tiimiin kuuluu Kanta-Hämeen lapsi- ja perhepalvelujen muutosagentti Jari Pekuri. Muutosagentin tehtävänä on muun muassa innostaa ja motivoida alueen kaikkia toimijoita mukaan muutostyöhön.

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun