Ikääntyneiden palveluja valmistellaan positiivisessa etunojassa

Annukka Kuismin on toiminut Kanta-Hämeen maakunnan ikäihmisten ja omaishoidon muutosagenttina puolisen vuotta. Mitä kaikkea siinä ajassa on ehtinyt tapahtua?

Annukan mukaan valmistelussa on pohdittu, päätetty ja ryhdytty toimeen. Oma Hämeen ikäihmisten työryhmässä suunnitellaan ikääntyneiden yhteen sovitettujen palvelujen sisällöllistä kokonaisuutta ja siihen liittyviä toimintamalleja.

– Olemme tunnistaneet kuusi teema-aluetta, joiden sisällöllisen valmistelun kautta ajattelemme kokonaisuuden kehittyvän. Teemoja ovat: 1) ennaltaehkäisevät toimet, kuntoutus ja arjessa pärjääminen, 2) palveluohjaus ja -neuvonta, 3) omais- ja perhehoito, 4) kotihoito ja sen tukipalvelut, 5) ympärivuorokautinen hoiva ja 6) ikääntyneiden terveyspalvelut.

Teemoja valmistelee eteenpäin viisi niin sanottua työrukkasta, joissa on edustajat jokaiselta maakunnan seudulta. Lisäksi työrukkasissa on useita nimettyjä asiantuntijoita, joita kuullaan ja joiden kanssa keskustellaan.

– Näiden teemojen lisäksi on paljon muita valmisteltavia asioita, jotka tulevat nopeasti ajankohtaisiksi. Sellaisia ovat esimerkiksi tietojärjestelmiin ja palvelukonsepteihin liittyvät kysymykset, Annukka sanoo.

Muutosagentilla on myös valtakunnallinen verkosto

Jokaisessa maakunnassa toimii oma maan hallituksen ikäihmisten ja omaishoidon kärkihankkeen (I&O) muutosagentti. Kaikki agentit ovat tehneet ministeriöön toimintasuunnitelman, jonka pohjalta muutosagentin työn tuloksia myöhemmin arvioidaan. Agentit ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa.

– I&O muutosagentit tapaavat kerran kuukaudessa. Tapaamisissa ovat mukana myös sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustajat. Lisäksi käymme yhteisessä intranetissä keskusteluja ja lähetämme toisillemme viestejä. Yhteisiä seminaareja ja tapaamisia on enenevissä määrin.

Annukka kertoo, että tulevan puolen vuoden aikana ja jo ennen kesälomia on paljon valtakunnallisia seminaareja ja esiintymisiä. Maakunnallinen valmistelu etenee työrukkasissa. Kesän aikana teemavalmistelua alustetaan hakemalla tietoa. Samalla suunnitellaan syksyä ja erityisesti osallisuuden toteuttamista.

– Asiat ovat isoja ja niiden yhdyspintoja ja eri näkökulmia on paljon. Etenemme hiljalleen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ikääntyneiden palvelujen valmistelua kuvaa eritoten positiivinen etunoja tehdä asioita yhdessä. Olemme herkkiä kuulemaan jokaisen näkökulmia.

– Oma Hämeessä ikääntyneiden palvelujen valmistelu ei ole erillinen muusta sote- ja maakuntauudistuksen valmistelusta. Se on erityinen vahvuutemme, Annukka toteaa.

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun