Forssan seudun kannattaa tukeutua maakuntavalmisteluun

Koko maakunnan yhteinen maakuntavalmistelu tarjoaa Forssan seudun palveluille turvallisimman tulevaisuuden. Henkilöstöstä ei saa tehdä yhteisyrityksen puolesta lobbaamisen pelinappulaa. Tosiasiassa yhteisyritys toisi tullessaan moninkertaisesti suuremmat YT-neuvottelut kuin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän nyt käynnistämät. 

Maakuntavalmistelu ehdottaa Forssan seudun kunnille yhteisyritysvalmistelun ja sosiaali- ja terveyspalvelujen osaulkoistuksen keskeyttämistä.

– Tämä johtuu siitä, että ulkoistukseen liittyy sekä ilmeisiä että selvittämättömiä riskejä. Kanta-Hämeen maakunta olisi ulkoistuksen pääsopimusosapuoli 14 vuoden ajan. Forssan seutu ei voi tietoisilla päätöksillään vaikeuttaa maakunnan laajuisen toiminnallisen kokonaisuuden rakentamista eikä aiheuttaa kustannuksia tai korvausvastuita muulle maakunnalle, toteavat maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen ja muutosjohtaja Jukka Lindberg.

Forssan sairaalan palvelut ja seudun työpaikat turvataan parhaiten osana maakuntaa ja sen palveluverkkoa ja työnjakoa. Hyvällä työnjaon suunnittelulla vain yksitoista työpaikkaa poistui lähisairaalasta Uudessakaupungissa, vaikka anestesiaa vaativat leikkaukset siirrettiin keskussairaalaan.

Yhteisyritykseen siirtyminen sen sijaan merkitsisi kaikkien ulkoistuksen piirissä olevien toimintojen henkilöstön kuulumista YT-menettelyn piiriin, kun henkilöstö siirretään yhtiön palvelukseen.

Päättäjille ja henkilöstölle on vastuullista kertoa, että julkisesti rahoitettu anestesiaa vaativa leikkaustoiminta loppuu lain mukaan joka tapauksessa Forssan sairaalasta. Yhteisyritys voi toteuttaa tulevaisuudessa ainoastaan täysin yksityisesti rahoitettua leikkaustoimintaa.

Forssan sairaalan tulevaisuus turvataan työnjaolla ja maakuntaan rakennetuilla yksityisillä kumppaneilla

Yhteisyrityksen sijaan seudun tavoitteet voidaan toteuttaa maakunnan yhteisen valmistelun kautta. Yhteisyritys on välineenä tarpeeton. Seudun edun mukaista on kannustaa useita yksityisiä yhtiöitä toimimaan alueella sen sijaan, että yhteisyrityksen kautta kilpailua rajoitettaisiin ja yksittäiselle yhtiölle tietoisesti pedattaisiin monopoliasema juuri ennen markkinoiden avautumista.

Käytännössä yhteinen valmistelu tarkoittaisi, että Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, maakunta ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tekevät yhteisen suunnitelman ulkoistukselle aikoinaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Ehdotukseen sisältyy myös työnjaosta sopiminen. FSHKY:n ja KHSHP:n tulee neuvotella erikoissairaanhoidon työnjaosta siten, että Forssan seudun sairaalan toiminta ja elinvoima turvataan lainsäädännön puitteissa. Tästä on hyviä esimerkkejä muualta Suomesta. Riihimäen sairaalan osalta vastaava työnjaon suunnittelu on jo käynnissä.

Maakunnan valmistelu toivoo myös selvitettävän mahdollisuuksia hakea valinnanvapauspiloteille varattua 100 miljoonan euron valtionavustusta.

Uhkakuvat eivät vastaa todellisuutta

Maakuntavalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota julkisessa keskustelussa heränneisiin väärinkäsityksiin. Esimerkiksi uhkakuva Forssan seudun palvelujen häviämisestä on virheellinen. Maakuntavalmistelu ei myöskään vastusta yksityistä palvelutuotantoa. Maakunta tulee päinvastoin tarvitsemaan lukuisia yksityisiä kumppanuuksia, jotka kuitenkin suunnitellaan hallituimmin maakunnan kokonaisuudesta käsin. Yhteisillä verovaroilla toimittaessa yksityinen yritys on huono isäntä, mutta se voi toisaalta olla todella hyvä renki.

– Maakunnan laajuisen asiantuntijaverkoston suorittaman palveluverkkotyöskentelyn pohjalta on jo nyt selvää, että maakuntavalmistelu ei lakkauta eikä keskitä Forssan seudun palveluja. Maakunnan sisäisen epäluottamuksen sijaan kaivataan erityisesti avointa, yhteistä valmistelua. Nyt tarvittaisiin rakentamista eikä repimistä, toteaa Anna-Mari Ahonen.

Yhteisyrityksestä ja ulkoistamisesta päättäminen nähdyn valmistelun pohjalta ei muodosta kestävää tulevaisuutta

Kanta-Hämeen maakuntavalmistelu toteaa, että yhteisyrityksen perustamisesta ja ulkoistuksesta tulee koko maakunnan edun vuoksi luopua. Mikäli yhteisyritysmallin valmistelua jatkettaisiin, tulisi vähintään kolmen ehdon täyttyä.

Ensiksi maakunnan on saatava tehdä perusteellinen asiantuntija-arviointi yhteisyritysehdotuksen sisältämistä juridisista ja taloudellisista riskeistä, jotka koskevat Forssan seudun lisäksi koko maakuntaa. Sen tekemistä varten maakunnan on saatava käyttöönsä kaikki asiaan vaikuttavat ja toisiinsa kytkeytyvät asiakirjat: tarvitaan yhteisyrityksen osakassopimus, yhtiöjärjestys ja palvelusopimus liitteineen.

Toiseksi maakunnalle tulee palvelusopimuksessa varata irtisanomismahdollisuus ilman päättämiskorvausta.

Kolmanneksi yhteisyrityksen omistajastrategiasta tulee tehdä selvä sopimus kuntien ja tulevan maakunnan kesken. Maakunnan kannalta on eroa siinä ollaanko rakentamassa osittain julkisesti omistettua vai täysin yksityistä yritystä.

Nykyvalmistelu ei ole täyttänyt näitä ehtoja.

– Ovi neuvottelupöytään on kuitenkin Forssan seudulle auki, sanoo Anna-Mari Ahonen.

Lisätietoja:
Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, puh. 050 572 0945
Muutosjohtaja Jukka Lindberg, 040 5950631

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun