Agenttien matkassa: Octopussy – soten moninaisuus

Maaliskuussa Helsingin Paasitornissa pidetyssä LAPE-konferenssissa emeritaprofessori Lea Pulkkinen palautti läsnäolijoiden ajatukset ansiokkaasti Lape-hankkeen juurille. Pulkkinen muistutti siitä, mihin lähtökohtiin pohjautuu hallituksen LAPE-kärkihanke.

Nostona näistä lähtökohdista haluan ottaa esille ne tekijät, joiden pohjalta on muodostettu kärkihankkeen lapsikäsitys.

Linjauksen mukaan lapsikäsitys perustuu olemassa olevaan tietoon lapsen elämään vaikuttavista tekijöistä. Yksi soten erityisistä haasteista kohdistuu tähän osa-alueeseen. Saammeko rakennettua sellaisen tietojärjestelmäkokonaisuuden, jonka avulla perheen tuen tarpeen kokonaishahmottaminen onnistuu nykyistä paremmin? Hyvin toimivan ICT-infran tekeminen on sinänsä oma lukunsa, mutta haasteiden vaikeuskerrointa nostaa myös monimuotoistuva toimintaympäristö, jossa vaaditaan hyviä kykyjä toimia verkostomaisessa toimintaympäristössä yhteistyössä asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa.

Lapsen myönteinen kehitys ja hyvinvointi vaativat sitä, että lapsi saa suojelua aikuisilta ja saa kasvaa ja elää huolehtivassa kehitysympäristössä. Lasten erilaisuus ja yksilölliset tarpeet on tunnistettava. Nämä lähtökohdat antavat haasteen meille kaikille aikuisille. Olimme sitten tekemisissä lasten kanssa työmme puolesta, vanhemman roolissa tai lapselle muun tärkeän aikuisen roolissa.

Miten onnistumme yhteisen ja yhteneväisen kasvatuskulttuurin rakentamisessa, josta välittyy lapsesta välittäminen ja se, että lapsi koetaan aktiivisena toimijana eikä tuen passiivisena vastaanottajana? Onko meillä aikaa pysähtyä kuulemaan ja kykenemmekö ottamaan kuulemamme huomioon kun teemme päätöksiä, jotka vaikuttavat lasten arkeen? Antaako esimerkiksi tällä hetkellä käynnissä oleva sote-keskustelu tähän eväitä?

Jo vähän kulunutkin metafora siitä, että tässä vaiheessa sotessa on useita erilaisia palloja ilmassa, osuu kaikesta huolimatta hyvin kuvaamaan tämän hetken tilannetta. Ajoittain tuntuu siltä, että kaksi kättä ei riitä vaan tarvittaisiin mustekalamaista otetta, jotta kaikki pallot saadaan pysymään näppärästi hanskassa.

LAPE-muutosohjelman I konferenssi ”Lasten hyvinvointi Suomessa”

Jari Pekuri
Jari Pekuri

Muutosagentti, lapsi- ja perhepalvelut

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun