Maakuntahallitus lausui aluekehitys- ja kasvupalvelulaista

Maakuntahallitus antoi työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä aluekehitys- ja kasvupalvelulaiksi. Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalveluiden uudistaminen kytkeytyy kiinteästi maakuntauudistukseen. Esityksen tavoitteena on kestävän talouskasvun, alueiden kehittämisen sekä työllisyyden, työllistämisen, ja yritysten toimintaedellytysten edistäminen valtion ja maakuntien toimenpiteiden ja niiden järjestämien palvelujen avulla. Uudistuksessa korostuu politiikkaintegraatio ja yhteensovittaminen, aluekehittäminen tarjoaa strategiat ja kasvupalvelu sisältöjä.

Alueiden kehittämistä koskevaan sääntelyyn ei esitetä merkittäviä sisällöllisiä muutoksia. Vastuu alueiden kehittämisestä olisi esityksen mukaan maakunnilla alueillaan ja kunnilla niiden alueilla. Valtio vastaisi valtakunnallisesta alueiden kehittämisestä. Uutena menettelynä järjestelmässä on valtion ja maakunnan välinen vuosittainen keskustelu aluekehittämisestä, tavoitteena yhteinen näkemys kehittämisen tavoitteista ja toimintaedellytyksistä.

Esityksen mukaan ELY-keskusten ja TE-toimistojen työvoima- ja yrityspalvelut kootaan tuleviin maakuntiin kasvupalveluksi. Asiakkaan valinnanvapautta lisätään eriyttämällä kasvupalveluiden järjestäminen ja tuottaminen sekä viemällä tuottamistehtävät markkinoille.

Maakuntahallitus kiinnitti lausunnossaan huomiota mm. seuraaviin näkökohtiin:

  • Kasvupalvelutehtävän järjestäjä ja tuottaja erotetaan, palvelut tuotetaan markkinoilla, mikä on monissa palveluissa toimiva ratkaisu.
  • Maakunnan järjestäjätehtävä on määritettävä selkeäksi ja riittävän laajaksi kokonaisuudeksi sisältäen mm. palvelutarpeen arvioinnin.
  • Vaikeasti työllistyvien kokonaisuutta ei laissa tunnisteta riittävästä.
  • Maakunnilla ja kunnilla oltava mahdollisuus tuottaa palveluita.
  • Kuntien tulee voida tehdä tiivistä yhteistyötä maakunnan kanssa ja ottaa työllistymisen palveluiden tuottamisesta kokonaisvastuu vaikeasti työllistyvien henkilöiden osalta.
  • Järjestöjen tulee voida tuottaa palveluita ilman yhtiöittämisvelvoitetta.
  • Markkinapuutetilanteen kriteerit ja selvittäminen.
  • Henkilöstön asema.
  • Kaikkien rahoituspäätösten tulee kuulua järjestäjämaakunnalle.
  • Muutoin laki on mahdollistava ja antaa maakunnalle päätösvaltaa.

Lisätietoja:
muutosjohtaja Matti Lipsanen, puh. 050 506 0697
vs. kehittämisjohtaja Osmo Väistö, puh. 050 502 1132

Hämeen liitto
Hämeen liitto
Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun