Maakunnan tietohallinnon rakentaminen on suuri ponnistus

Sote- ja maakuntauudistuksen yhtenä tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. Se edellyttää toiminnan muutosta. Digitalisaatio on yksi tärkeä muutoksen väline Miten tietohallinto- ja ICT-asiat Oma Häme -valmistelussa etenevät?

– Ensinnäkin palvelujen sähköistäminen ja tietojärjestelmien yhdistäminen on suuri ponnistus koko maakunnan henkilöstölle, Oma Hämeen ICT-asiantuntija Johanna Tulander-Välkki toteaa.

Oma Häme -valmistelussa toimii maakunnallinen tietohallinnon ohjausryhmä, joka käsittelee erityisesti perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja sosiaalihuoltoon liittyviä tietohallinnon kysymyksiä. Puheenjohtajana on johtajaylilääkäri Seppo Ranta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä.

Ohjausryhmä koordinoi maakunnallista kehittämistä, huolehtii järjestelmien ja palvelujen integraatiosta sekä linjaa käytännön ratkaisuja. Ohjausryhmässä keskitytään asioihin, joiden toteuttaminen on välttämätöntä, jotta maakunnan tietohallinnon kokonaisuus saadaan kuntoon vuoden 2019 alkuun mennessä. Kevään aikana on käsitelty esimerkiksi johdon raportoinnin työkaluja ja sähköistä ajanvarausta.

– Kaikkea ei saada valmiiksi, kun maakunta aloittaa vuoden 2019 alussa. Paljon kehitettävää jää tuleville vuosille. Jatkossa tarvitaan kaikki mahdollinen panostus maakunnan yhteiseen kehittämiseen. Ohjausryhmässä onkin keskusteltu muiden kehittämistoimenpiteiden jäädyttämisestä maakunnan kunnissa. Meillä Kanta-Hämeessä on pitkät perinteet yhteistyöstä ja yhteisistä projekteista. Tämä helpottaa edessä olevaa urakkaa, Johanna Tulander-Välkki kuvaa.

Potilasjärjestelmien osalta Kanta-Hämeessä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestelmät on Forssan seutua lukuun ottamatta jo yhdistetty. Työtä on erityisesti sosiaalihuollon puolella.

Valmistelu on organisoitu koreihin

Alkuvuodesta Oma Häme -valmistelussa odoteltiin tietoja valtakunnallisen ICT-valmistelun tilanteesta, esimerkiksi valtakunnallisista palvelukeskuksista.

– Nyt tiedetään, että vuosina 2017–2018 valtakunnallisilla keskuksilla ei tule olemaan roolia. Valmistelu tehdään siis itse täällä maakunnassa. Jonkin verran rahoitusta ministeriöltä on kuitenkin haettavissa, Johanna Tulander-Välkki kertoo.

Käytännössä Oma Hämeen tietohallinnon valmisteluvaihe on organisoitu eri koreihin: perusinfra, digitaalinen työympäristö, sähköinen asiointi, sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät, hallinnon järjestelmät, tiedolla johtaminen, tukijärjestelmät (esimerkiksi puhelimet) sekä tietohallinnon organisointi ja arkkitehtuuri.

– Koreihin on osoitettu muun muassa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä projektipäälliköitä. He lähtevät viemään asioita eteenpäin. Osa aloitetaan mahdollisimman pian, loput viimeistään syksyllä, Johanna Tulander-Välkki sanoo.

 

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun