Väliaikaishallinnon valmistelu alkoi rakentavassa hengessä

Neuvottelut väliaikaishallinnon asettamisesta Kanta-Hämeeseen käynnistettiin 8.3.2017. Useimmista asioista päästiin sopimukseen jo ensimmäisessä neuvottelussa.

Hämeen liitto johtaa sopimusneuvotteluja, joissa maakunnan liitto, kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kuntayhtymät, sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiiri, pelastuslaitos, ELY-keskus sekä TE-toimisto sopivat väliaikaishallinnon kokoonpanosta. Jäsenet valitaan näiden organisaatioiden viranhaltijoista. Maakuntahallitus tekee aikanaan väliaikaishallinnon asettamispäätöksen neuvotteluissa yhdessä sovitun mukaisesti. Kokoonpanoon valittavat henkilöt pysyvät virkasuhteissa työnantajaorganisaatioihinsa. Väliaikaishallinto palkkaa lisäksi maakunnan palvelukseen työntekijöitä valmistelutehtäviin. Väliaikaishallinnon rahoitus tulee pääosin valtiolta.

Ensimmäisessä neuvottelussa saatiin sovittua, että väliaikaishallinnon jäsenet tulevat olemaan sivutoimisia ja käyttävät tehtävän hoitoon noin yhden päivän viikossa. Hämeen liitolla, Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella, Hämeen ELY-keskuksella ja Hämeen TE-toimistolla tulee olemaan kullakin väliaikaishallinnossa yksi edustaja ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirillä kaksi edustajaa. Henkilöstöllä tulee olemaan kaksi edustajaa läsnäolo- ja puheoikeuksin. Väliaikaishallinnolle tullaan Kanta-Hämeessä perustamaan myös poliittinen seurantaryhmä.

Neuvottelut kuntien edustajista väliaikaishallinnossa jatkuvat ensi viikolla. Sopimus väliaikaishallinnon kokoonpanosta on tarkoitus saavuttaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään huhtikuussa.

Lisätiedot:
Hämeen liitto, Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, p. 050 572 0945

FAKTA:
Uudet maakunnat perustetaan suunnitellun aikataulun mukaan 1.7.2017. Ennen ensimmäisiä maakuntavaaleja ja uuden maakuntavaltuuston ja -hallituksen nimeämistä tammikuussa 2018 päätökset maakunnan puolesta tehdään väliaikaishallinnossa. Maakuntien perustaminen ja väliaikaishallinnon asettaminen tapahtuu sote- ja maakuntauudistuksen voimaanpanolain nojalla.

Hämeen liitto
Hämeen liitto
Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun