Maakunnan palveluverkkoa valmistellaan asiakkaan näkökulmasta

Tulevan maakunnan palvelujen järjestämiseen liittyvää tausta-aineistoa ja esitysluonnoksia on työstetty Oma Hämeen eri työryhmissä uuden maakuntavaltuuston päätettäväksi. Palveluverkko tulee osaksi tulevan maakunnan palvelustrategiaa, palveluverkkostrategiaa ja asukkaiden yhdenvertaisuuteen perustuvaa maakunnan palvelulupausta.

Keväällä 2017 valmistellaan maakunnan muutosvisio. Varsinainen maakunnan ensimmäinen palvelustrategia päätetään uudessa maakuntavaltuustossa alustavan arvion mukaan huhti-toukokuussa 2018.

Tuleva maakunta on edelleen kolminapainen

Sosiaali- ja terveyspalveluja on pilkottu palveluverkon hahmottelussa yli sataan erilaiseen palveluun. Palvelukokonaisuuksia on hahmoteltu siten, että ne jaetaan lähipalveluihin, seudullisiin, maakunnallisiin ja maakunnan ulkopuolella toteutettaviin palveluihin.

– Kanta-Häme on kolminapainen maakunta, jossa lähipalvelut ja seudulliset palvelut ovat käyttäjän kannalta tärkeitä kokonaisuuksia. Valmistelun tässä vaiheessa palveluverkkoa katsotaan käyttäjän näkökulmasta. Organisaatioasiat päätetään myöhemmin. Tärkeää on, että palvelut ovat uudessa maakunnassa yhtenäiset kaikille, sanoo Oma Hämeen muutosjohtaja Jukka Lindberg.

Palvelujen toteuttamiseen tarvitaan kumppanuuksia

Maakunta tarvitsee tulevaisuuden palvelujen tekemiselle yksityisiä ja kolmannen sektorin kumppanuuksia. Palvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Maakunnassa tarvitaan itsestään ja toisistaan huolehtivia aktiivisia kansalaisia, toimivaa kansalaisyhteiskuntaa ja järjestöjä sekä innovatiivisia palvelujen kehittäjiä niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella.

Valinnan vapautta ollaan valtion toimesta lisäämässä. Tarvitaan myös palvelumalleja, joilla asukkaat voivat lisätä hyvinvointia ja terveyttä omilla valinnoillaan ja yhdistää nämä julkisiin palveluihin. Tuleva valinnanvapauslaki määrittää ne palvelut, joissa palveluverkko perustuu asukkaiden valintoihin.

– Muutoksen tärkein asia on yhdistää sosiaali-, perusterveyden- ja erikoissairaanhoidon palvelut ja toimia monialaisessa verkostossa asiakkaan hyväksi, Oma Hämeen projektiasiantuntija Auli Anttila sanoo.

Oma Hämeen ohjausryhmä keskusteli palveluverkon valmistelusta kokouksessaan 27.3.2017.

– Meidän täytyy muistaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnista maakuntaan ja maakunta tulee olemaan se, joka vastaa näiden järjestämisestä kuntarajoista riippumatta. Valmisteluvaiheessa on mahdollisuus suunnitella palveluverkkomalli täysin uudenlaiseksi, totesi Lopen kunnanjohtaja Karoliina Frank.

Maakunta syntyy kun väliaikainen valmistelutoimielin perustetaan. Oma Häme –hankkeena alkanut valmistelu siirretään väliaikaiselle valmistelutoimielimelle lakiesityksen mukaan heinäkuussa 2017.

Tutustu laajempaan tausta-aineistoon ja esitysluonnoksiin palvelujen sijoittumisesta käyttäjän näkökulmasta.

Lisätietoja:
muutosjohtaja Jukka Lindberg, p. 040 595 0631

 

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun