Oma Häme valmistautuu maakunnan perustamiseen

Sote- ja maakuntauudistuksessa maakunnat perustetaan uusina hallinnon tasoina. Maakuntiin siirretään laajasti tehtäviä kunnista, kuntayhtymistä ja valtionhallinnosta. Oma Häme valmistelee oppaan, johon kootaan muutoksen askeleet Kanta-Hämeessä.

Opas toimii suunnitelmana maakunnan perustamiseen

Oma Häme ohjausryhmä käsitteli oppaan valmistelua kokouksessaan 6.2.2017. Opas muodostaa yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaohjelman kanssa kokonaisuuden, jossa sote- ja maakuntauudistuksen sisällöllinen ja tekninen valmistelu suunnitellaan, aikataulutetaan ja toteutetaan Kanta-Hämeessä.

—Tarvitsemme yhteisen jäsennyksen siitä, mihin ollaan menossa ja mitä täytyy tehdä, jotta maakunta syntyy. Jatkovalmistelussa otamme huomioon ohjausryhmässä esitetyt toiveet kuntien ja henkilöstön osallisuuden varmistamisesta, muutosjohtaja Jukka Lindberg toteaa.

Opas maakuntaan muodostuu kolmesta osasta: maakuntakonsernin rakentaminen, strateginen johtaminen ja maakunnan taloudellinen kestävyys ja kilpailukyky. Oppaan valmistelussa otetaan huomioon myös Lounais-Hämeen kuntien ilmaisema tarve koota maakuntavalmistelun palvelustrategiaan ja erityisesti palveluverkkoon liittyvät esitysluonnokset yhteen ennen kuntiin valmisteltavaa päätöstä yhteisyrityksen perustamisesta.

—Ohjausryhmässä todettiin yksimielisesti, että maakunnan yhteiselle sote-valmistelulle tulee antaa mahdollisuus lausumiseen ja laajaan riskiarviointiin ennen päätöksentekoa suunnitteilla olevien osaulkoistusten palvelu- ja osakassopimuksista sekä perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksestä. Tämä on erittäin positiivista, Jukka Lindberg sanoo.

Maan hallituksen aikataulun mukaan maakunta perustetaan heinäkuussa 2017 asettamalla väliaikainen valmistelutoimielin. Maakunnan poliittinen päätöksenteko järjestäytyy vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Vastuut maakunnalle osoitetuista tehtävistä siirtyvät maakunnalle vuoden 2019 alussa.

Sote-toimintaohjelmasta useita lausuntoja ja kommentteja

Oma Hämeen sote-toimintaohjelma oli lausuntokierroksella joulu- tammikuun ajan. Kommentteja saatiin kunnilta ja kuntayhtymiltä, asukkailta, asukasraadeilta, järjestöiltä, nuorisovaltuustoilta sekä vanhus- ja vammaisneuvoilta. Kaikkiaan kommentteja tuli 60.

—Kuntien ja kuntayhtymien palautteen perusteella käynnistämme muun muassa maakunnan organisaation ja johtamisjärjestelmän valmistelun. Järjestöt huomioidaan palvelutarjottimen suunnittelussa. Asukkaat ovat huolissaan esimerkiksi integraation onnistumisesta. Työtä integraation eteen tehdään koko ajan. Jatkossa pyrimme viestimään suunnitelmista paremmin, Jukka Lindberg kertoo.

 

Ohjausryhmän puheenjohtajana aloitti Tarja Filatov

Ohjausryhmän uutena puheenjohtajana toimi maakuntahallituksen uusi puheenjohtaja Tarja Filatov. Tarjan mietteitä voi lukea blogista Sote vyöryy, voiko siihen vaikuttaa

 

Lisätiedot:
muutosjohtaja Jukka Lindberg, p. 040 595 0631
muutosjohtaja Matti Lipsanen, p. 050 506 0697

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun