Järjestöfoorumi II: Hyvät käytännöt käyttöön

Toinen Oma Hämeen järjestämä sosiaali- ja terveysalan järjestöfoorumi keräsi aktiivisia yhdistysten jäseniä 13.2.2017 Hämeenlinnan Kumppanuustalolle. Illan aikana esiteltiin esimerkkejä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja yhdistysten tekemästä yhteistyöstä.

Oma Hämeen muutosjohtaja Jukka Lindberg kertoi, kuinka järjestöjen antama palaute hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen valmistelussa. Yleisö koki haasteelliseksi julkisen ja kolmannen sektorin organisoimisen yhteen.

Oma Häme on kuitenkin hyvällä mallilla etenemässä kohti aitoa yhteistyötä, Pentti Repo sanoi.

Hyvät käytännöt

Hämeen Setlementin Hanna Nyholm esitteli Veturi-hanketta, jossa on kerätty nuorille aikuisille ja perheille tukea antavien yhdistysten palveluja ammattilaisten käyttöön. Ohjelman avulla sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät voivat ohjata asiakkaat yhdistysten tukipalvelujen piiriin.

Jukolan terveysasemalla toimii tällä hetkellä yhdistysten tuki- ja ohjauspiste, joka on siirtymässä myöhemmin Viipurintielle. Hämeenlinnan terveyspalvelujen palvelupäällikkö Jaana Myllymaa ja Hämeen Setlementin Sara Löyttyjärvi kertoivat, kuinka terveysasemilta ohjataan aktiivisesti potilaita yhdistysten ryhmiin. Työntekijöille tehdyn kyselyn mukaan toimintatapa on hyödyllinen. Yhdistysten tiedot päivitetään käsin, mikä on hidasta ja työlästä. Tiedot olisi hyvä olla myös netissä yleisesti saatavilla.

Projektipäällikkö Heikki Rantala esitteli Renessanssi-hanketta, jonka tavoitteena on kehittää työttömien opintopolkuja ja työllistämistä asiakasraatien, aivoriihien ja palvelukotien kuntouttavan työtoiminnan ”neljän suoran” avulla. Kuntouttava työtoiminta perustuu yhdessä tehtävään aktivointisuunnitelmaan ja se ostetaan kolmannen sektorin palvelun tuottajalta.

Kompassi-työkalut

Tilanne-Kompassi on ohjelma, jota sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen käyttää apuna asiakkaan kokonaistilanteen kartoittamisessa. Asiakkaan tilannetta arvioidaan asteikolla 1-5 terveyden, talouden, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn, osaamisen tai koulutuksen, arjen hallinnan ja työllisyyden kannalta. Kolmen kuukauden kuluttua tehdään asiakkaalle uusi arvio. Tilanne-Kompassista on erilaisia versioita, esimerkiksi maahanmuuttajille voidaan käyttää kuvallista versiota.

Toiminta-Kompassin täyttää palvelun tuottaja. Yhdistysten palvelut voidaan koota Kompassin avulla julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon käytettäväksi. Kanta-Hämeen LAPE-hankkeen muutosagentti Jari Pekurin mukaan Kompassin avulla pyritään löytämään asiakkaalle sopiva palvelukokonaisuus. Julkiset palvelut eivät yksin riitä, vaan tarvitaan myös yhdistysten panosta. Työntekijät tuntevat oman kuntansa palvelut, mutta eivät yhdistysten ja järjestöjen palveluja. Kompassi on hyvä keino tuoda yhdistysten palvelut esille ja kaikkien käytettäväksi.

Vaaditaanko yhdistyksiltä laatukriteereitä? Jukka Okslahti kysyi. Miten yhdistysten palveluja pystytään valvomaan ja takaamaan niiden laatu?

Palvelujen maksullisuus ja verotus herätti myös keskustelua. Osa palveluista on maksullisia. Syövätkö yhdistykset yrittäjien leipää?

Kompassi on päätetty ottaa käyttöön lasten, nuorten ja perheiden LAPE–hankkeessa. Hanke vie Kompassin käyttöönottoa eteenpäin yhdessä maakunnan kuntien ja Hämeen Setlementin kanssa. Toiminnan etenemisestä tiedotetaan tarkemmin mahdollisesti jo kevään aikana.

Seuraavan kerran kokoonnutaan Forssassa

— Järjestöfoorumi toi esiin sen, kuinka paljon tehtävää meillä on, jotta yhdistysten palvelut ja toiminta saadaan koottua yhteen ja julkisten palvelujen ja palveluohjauksen tietoon ja käyttöön. Toisaalta Kanta-Hämeessä on jo kehitetty hyviä malleja tähän työhön, joten emme joudu aloittamaan työtä nollasta, vaan voimme kehittää ja laajentaa olemassa olevia malleja kattamaan koko maakunnan. Tämä toinen järjestöfoorumi oli ensimmäinen askel konkreettisempaan yhteistyöhön yhdistysten ja Oma Hämeen välillä, Sara Löyttyjärvi kommentoi.

Seuraava järjestöfoorumi järjestetään 30.5.2017 klo 17.30 Forssassa. Aiheena on kokemusasiantuntijat. Syksyn ensimmäinen foorumi pidetään Riihimäellä.

Auli Anttila
Auli Anttila

Projektiasiantuntija

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun