Sama maali on mikä? Asukkaat ja kunnat antoivat palautetta sote-toimintaohjelmasta

Sama maali on mikä? Sote-palvelujen kehittäminen? Väestön hyvinvoinnin paraneminen? Talous kestävälle pohjalle? Tyytyväiset asiakkaat ja työntekijät? Maakunnan elinvoimaisuus? Paras maakunta, parhaat sote-palvelut?

Palvelujen laatu on ensisijaista, mutta myös saavutettavuus on tärkeää.

Pidetään huolta henkilöstön hyvinvoinnista.

Monialaista yhteistyötä niin lasten- kuin aikuispuolen sosiaalitoimen ja terveyskeskuksen kanssa!

Älkää unohtako potilaita ja asukkaita! Suunnitelma vaikuttaa vähän siltä, että se varmasti toimii ilman asiakkaitakin. Osallisuus ei saa olla näennäistä.

Miten nuoret otetaan huomioon integraatiossa? Säilyykö esim. nuorten oma terveysneuvontapiste?

Lisätään tavoitteeksi aktiiviset yhdistykset ja yhteistyö niiden kanssa.

Nyt tarvitaan ennakkoluulotonta hyppyä, jos ei nyt tuntemattomaan, niin ainakin tutusta ja turvallisesta hieman vieraammalle maaperälle. Mutta siellä on jo moni, opitaan!

Oma Häme sai esimerkiksi edellä mainittuja kommentteja kantahämäläisiltä sote-toimintaohjelmaan. Toimintaohjelmaluonnos oli maakunnan asukkaiden, järjestöjen, nuorisovaltuustojen, vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä kuntien ja kuntayhtymien kommentoitavana joulu- tammikuun aikana. Kommentteja tuli yhteensä 60.

— Odotin tietysti laajempaa kommentointia. Toisaalta järjestöjen, eri asukasfoorumien ja kuntien kautta tavoitimme kuitenkin varmasti satoja maakunnan asukkaita, muutosjohtaja Jukka Lindberg toteaa.

Sote-toimintaohjelman tavoitteena on kehittää Kanta-Hämeen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sote-uudistuksen päämäärien suunnassa vuosina 2017–2018. Miten asukkaiden palaute sitten otetaan jatkossa huomioon?

— Asiantuntijamme ovat käyneet läpi kaikki kommentit. Palaute huomioidaan eri toiminta-alueilla, kuten tietohallinnon ja sähköisten palvelujen kehittämisessä, ikäihmisten palveluissa, lasten ja nuorten palveluissa, vammaisten palveluissa sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Palautteen perusteella parannamme myös viestintää. Asukkaat ovat huolissaan esimerkiksi sote-integraation toteutumisesta. Jatkossa viestimme paremmin siitä, mitä suunnitelmia integraation parantamiseksi meillä jo on, Lindberg kertoo.

Palautteen perusteella muokattua, lopullista toimintaohjelmaa käsitellään sote-projektiryhmän kokouksessa maanantaina 13.2.2017.

Kaikkien kommentoijien kesken arvotun hyvinvointilahjakortin voitti Kari Marttinen Janakkalasta. Hän toimii Kanta-Hämeen Hengitys ry:n hallituksen puheenjohtajana.

— Perustoiveena on, että Oma Häme olisi mahdollisimman paljon esillä eri tavoin, esimerkiksi lehdessä, radiossa ja televisiossakin. Että tietoisuus uudistuksesta leviäisi mahdollisimman laajasti asukkaiden ja järjestöjen tietoon. Minulla on ollut onni, että olen jo törmännyt näihin asioihin, esimerkiksi sähköisten palvelujen kehittämiseen. Mutta kaikilla tietoisuus ei vielä ole yhtä hyvällä tasolla.

Kari Marttinen sai palkinnoksi 100 euron lahjakortin Aulangon kylpylään.

Koonti sote-toimintaohjelman kommenteista.

Lisätietoja:
muutosjohtaja Jukka Lindberg, puh. 040 595 0631

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun