Uuden maakunnan valmisteluun asetetaan väliaikainen hallinto kesällä 2017

Maakuntahallitus päätti 23.1. käynnistää neuvottelut väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseksi Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistukselle.

Uudet maakunnat perustetaan suunnitellun aikataulun mukaan 1.7.2017. Ennen ensimmäisiä maakuntavaaleja ja uuden maakuntavaltuuston ja –hallituksen nimeämistä tammikuussa 2018 päätökset maakunnan puolesta tehdään väliaikaisessa hallinnossa. Maakuntien perustaminen ja väliaikaishallinnon asettaminen tapahtuu sote- ja maakuntauudistuksen voimaanpanolain nojalla.

Maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja, joissa maakunnan liitto, Kanta-Hämeen kunnat, sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiiri, pelastuslaitos, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä työ- ja elinkeinotoimisto sopivat väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Jäsenet valitaan näiden organisaatioiden viranhaltijoista ja maakuntahallitus asettaa väliaikaishallinnon sovitun mukaisesti. Kokoonpanoon valitut henkilöt pysyvät virkasuhteissa työnantajaorganisaatioihinsa. Väliaikaishallinto voi palkata maakunnan palvelukseen henkilöstöä valmistelutehtäviin. Väliaikaishallinnon rahoitus tulee pääosin valtiolta.

Uudistuksen toteuttamista varten on maakuntaan lisäksi mahdollista perustaa poliittinen seurantaryhmä.

Lisätietoja: muutosjohtaja Matti Lipsanen, puh. 050 5060 697

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun