Sote-toimintaohjelma kommentoitavaksi joulukuun puolivälissä

Oma Hämeen ohjausryhmän kokouksessa 22.11. käsiteltiin toimintaohjelmaa, jota sote-työryhmät ovat valmistelleet syksyn aikana. Toimintaohjelmaluonnos sisältää vision maakunnan sote-valmistelusta sekä visioon kytketyt toimenpiteet tarvittavine resursseineen, aikataulun ja toteuttamisen vastuutahot.

Toimintaohjelman tavoitteena on kehittää maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sisällöllisesti. Toimintaohjelmaa toteutetaan vuosina 2017-2018 ennen kuin uusi maakunta käynnistyy 1.1.2019.

Ohjausryhmä päätti, että käydyn lähetekeskustelun pohjalta toimintaohjelma valmistellaan loppuvuoden aikana kuntiin ja kuntayhtymiin päätettäväksi sekä asukkaiden ja asukasneuvostojen ja -raatien kommentoitavaksi.

Toimintaohjelmaluonnos tulee kommentoitavaksi joulukuun puolivälissä, ja kommentointiaikaa on tammikuun alkupuolelle saakka.

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun