Agenttien matkassa: Olen agentti, muutosagentti

Kysyjä: Mitäs työtä sinä nyt oikein teetkään?

Vastaan: Olen muutosagentti.

Kysyjä: ???

Tähän aikaan vuonna 2015 en ollut kuullutkaan muutosagenteista. En koskaan olisi kyennyt kuvittelemaankaan, että vanhuspalvelujen kehittämiseen tulee moinen toimija. Saati sitten ajatellut olevani sellainen. Vaan nyt kohta kuukauden verran sellainen nimike on koristanut työsopimustani.

Lukuisat viittaukset James Bondiin ovat tulleet tutuiksi, mutta jaksavat edelleen huvittaa. Myös termi kaksoisagentti on tullut tutuksi, mutta olen koettanut rakentaa sille täysin päinvastaista merkitystä vanhan käsitteen sijasta.

Tämän kaksoisagentin tehtävä ei ole vakoilla, eikä todellakaan toimia vakoilun kohteen eduksi varsinaista toimeksiantajaansa vastaan.

Tämän agentin tehtävä on kaikessa monipuolisuudessaan ja haastavuudessaan melko selkeästi sanottu: agentin tulee muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus. Ja sen lisäksi kirjoittaa ns. vanhuspalvelulain 5 §:n mukainen iäkkäiden elämisen ja palvelujen yhdistämisen suunnitelma, jonka maakunnan toimijat hyväksyvät ennen varsinaisen maakunnan toiminnan aloittamista 1.1.2019.

Eli tehtävänä on miettiä millaisia palveluja ja toimintoja, miten, missä ja millä tavoin maakunnassa on iäkkäitä asukkaita varten ja miten ikäihmisten elämää ja muodostettuja palveluita kehitetään 2020-luvun alkupuoliskolla pidemmän tähtäimen suunnitelmaan perustuen.

Eikä nyt puhuta pelkästään kotihoidosta, omaishoidosta, perhehoidosta tai asumispalveluista, vaan koko sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta, joka ikääntyneiden ihmisten elämää koskettaa.

Tällaista työtä ei voi, eikä pidä, tehdä yksin. Tärkeitä työkavereita ja yhteistyökumppaneita on monia: sote-ammattilaisia, maakunnan muiden toimijoiden edustajia, järjestö- ja yhdistystoimijoita, tutkimuksen ja kehittämisen ammattilaisia, koulutusorganisaatioita ja mikä merkityksellisintä: ikäihmiset itse. Nykyiset ja tulevat. Heitä vartenhan tätä kokonaisuutta suunnitellaan.

Tässä työssä on raamit eli kehykset sen tekemiselle. Ja löytyy tavoite eli maali. Mutta tuntuu, että kehysten sisällä on laaja ja aava, osin kartoittamaton, osin kovinkin tuttuja alueita sisältävä maisema. Täytyisi löytää se tie, johon liittyvät ne lukuisat kadut, kujat ja polut, jotka osaltaan vahvistavat ja ruokkivat tietä, pitävät maiseman menestyvänä ja huolehtivat kaiken toiminnan sujuvuudesta ja toimijoiden parhaasta.

Lähdetään sille matkalle kaikki yhdessä, uusista termeistä ja ajatuksista innostuen ja niistä helmet Kanta-Hämeen maakuntaan poimien!  Tuon maiseman kartoittamiseen ja tien rakentamiseen meillä on kaksi vuotta aikaa. Ja mikä parhainta; tuon kahden vuoden jälkeen tulee lisää vuosia, lisää mahdollisuuksia ja lisää uusia ajatuksia. Olemme siis erään etapin alussa ja tulevaisuus on avoinna.

Annukka Kuismin
Annukka Kuismin

Muutosagentti, ikäihmiset ja omaishoito

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun