Oma Häme valmistelee toimintaohjelmaa: Tavoitteena kattava ja luotettava palveluverkko

Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu, Oma Häme on siirtymässä uuteen vaiheeseen. Syksyn aikana sote-valmistelun työryhmät ovat koonneet toimintaohjelmaa. Tarkoituksena on maakunnan teknisen perustamisen lisäksi kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sisällöllisesti maakuntauudistuksen tavoitteiden suunnassa. Toimintaohjelmaa toteutetaan vuosina 2017-2018 ennen kuin uusi maakunta käynnistyy 1.1.2019.

Sote-toimintaohjelma lähtee kuntiin sekä asukkaiden kommentoitavaksi

Oma Hämeen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 22.11., että sote-toimintaohjelma viedään Kanta-Hämeen kuntiin ja kuntayhtymiin päätettäväksi loppuvuoden aikana. Ohjausryhmä päätti myös, että ohjelma tulee Oma Hämeen verkkosivulle asukkaiden ja järjestöjen kommentoitavaksi. Kommentointiaikaa on vuoden loppuun saakka. Lisäksi vammais- ja vanhusneuvostoilta ja nuorisoraadeilta pyydetään toimintaohjelmasta lausunto.

Sote-toimintaohjelman tavoitetilana on kattava ja luotettava palveluverkko, saumaton sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuus, aktiiviset asukkaat sekä taitava ja tyytyväinen henkilöstö. Huomiota kiinnitetään myös tietohallintoon, lasten, nuorten ja perheiden, ikäihmisten ja vammaisten palveluihin sekä päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Toimintaohjelmaa toteutetaan vuosina 2017-2018.

– Yhteinen pelikenttä, sama maali. Me yhdessä teemme muutoksen meitä varten, muutosjohtaja Jukka Lindberg kuvailee toimintaohjelman visiota.

– Toimintaohjelman läpiviemiseen tarvitaan nykyisiltä organisaatioilta suurta sitoutumista erityisesti työpanoksen, mutta vuoden 2017 alkupuolella myös kuntien ja kuntayhtymien kehittämisrahoituksen muodossa, Lindberg sanoo.

Maakuntauudistuksen sisältöä valmistellaan työryhmissä

Maakuntauudistuksessa työn alla on sisällön valmistelun organisoituminen. Tehtäväkokonaisuudet kootaan neljään työryhmään, jotka ovat aluekehitys ja kasvupalvelut; maankäyttö, liikenne ja ympäristö; maaseutu sekä pelastus, turvallisuus ja varautuminen. Maakuntauudistus etenee sote-uudistuksen rinnalla Oma Häme –otsikon alla.

Lisätiedot:
Jukka Lindberg, muutosjohtaja
040 595 0631
jukka.lindberg@hame.fi

Matti Lipsanen, muutosjohtaja
050 506 0697
matti.lipsanen@hame.fi

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun