Oma Häme tapasi kuntien virallisten asukasfoorumien edustajat

Oma Hämeen osallisuustyöryhmä järjesti syksyn aikana yhteistyötapaamiset kaikkien maakunnan kuntien nuorisovaltuustojen, vammaisneuvostojen ja vanhusneuvostojen kanssa. Tavoitteena on rakentaa yhdessä maakunnallinen osallistumisen rakenne. Tapaamisia jatketaan keväällä 2017.

Nuorisovaltuustot: hyödynnetään digitalisaatiota

Nuorisovaltuustot haluavat olla aktiivisesti mukana sekä Oma Hämeen valmisteluvaiheessa että silloin kun uuden maakunnan toiminta käynnistyy vuoden 2019 alussa. Omaan kuntaan ulottuvan toiminnan ohella myös maakunnallista yhteistyötä tulee nuorten mielestä rakentaa ja tiivistää.

Sisällöllisesti on monin osin vielä vaikea ottaa kantaa sote-uudistukseen. Nuoret kaipaavat lisätietoa ja suunnitelmien konkretisoitumista. Esimerkiksi digitalisaation hyödyntäminen on nuorten näkökulmasta kiinnostava mahdollisuus.

Lähipalveluiden säilyminen, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kokonaisuuden toteutus sekä päivystyksen saavutettavuus huolettavat nuorisovaltuustoja.

Vammaisneuvostot: me olemme palveluidemme parhaita asiantuntijoita

Vammaisneuvostojen näkökulmasta keskeistä on, että vammaiset henkilöt ovat tarvitsemiensa palveluiden parhaita asiantuntijoita. Järjestämisvastuussa olevan maakunnan tuleekin tulevaisuudessa huolehtia siitä, että vammaiset henkilöt itse ovat osallisena palveluhankintojen ja niiden arvioinnin sekä laadunhallinnan eri vaiheissa.

Sote-uudistuksen hyvinä puolina vammaisneuvostot pitävät muun muassa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden lisääntymistä, kun palveluja jatkossa järjestetään maakunnan tasolla ja erityisosaaminen ulottuu tasaisemmin eri puolille maakuntaa.

Vammaisten henkilöiden kannalta huolia uudistuksessa liittyy palvelujen keskittämiseen, lähipalveluiden katoamiseen ja kulkemisen haasteisiin sekä palveluiden tasapäistämiseen yksilöllisten räätälöityjen ratkaisujen kustannuksella.

Vanhusneuvostot: ikäihmisiä ei saa jättää ulkopuolelle

Myös vanhusneuvostot haluavat olla aktiivisesti mukana Oma Hämeessä. Sote-uudistuksen hyvinä puolina vanhusneuvostot pitävät muun muassa yhtenäisiä kriteereitä palvelujen laadulle tuottajasta riippumatta, tasalaatuisia palveluja ja valinnanvapauden mahdollisuuksia.

Vanhusneuvostojen huolet liittyvät palvelujen keskittämisen ja lähipalvelujen katoamisen lisäksi kulkemisen haasteisiin sekä paikallisten vaikutusmahdollisuuksien kapeutumiseen.

Ikäihmisten kannalta palveluneuvonta ja palveluohjaus tulevat olemaan erityisen tärkeitä jatkossa. Sähköiset palvelut eivät saa olla ainut tapa, monia tapoja tarvitaan edelleen. Huolena on, että ikäihmiset saattavat jäädä tiedon ja palvelujen ulkopuolelle. Ikäihmiset tarvitsevat tietoa palveluista, niiden valitsemisesta sekä ohjausta yleisesti ja etenkin sähköisten palveluiden käyttämiseen.

Muistio nuorisovaltuustot
Muistio vammaisneuvostot
Muistio vanhusneuvostot

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun