Ulkoistussuunnitelmat sisältävät riskejä Oma Hämeen valmistelulle

Oma Hämeen projektiryhmä on valmistellut ohjausryhmälle lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon osa- ja kokonaisulkoistussuunnitelmista Hattulassa ja Forssan seudulla. Lausunnossa on huomioitu, että Hattulan ja Forssan seudun lähtökohdat ulkoistuksille ovat erilaiset. Hattulan kunta on jo ottanut suunnitelmissaan ennakoidusti huomioon maakunnalliset näkökulmat. Forssan seudun osalta neuvottelut ovat käynnissä ja ulkoistuksen toteuttamistapa on vielä auki.

Projektiryhmä toteaa, että maakunnan yhteisen Oma Häme -valmistelun näkökulmasta ei ole tarkoituksenmukaista ottaa laajoja uusia toimintoja ulkoistuksen piiriin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun tässä vaiheessa. Keskeinen lainsäädäntö on vasta valmistelussa ja näin ollen tulevaisuuden toimintaympäristö on vielä pääosin määrittelemättä. Lisäksi esimerkiksi polikliinisen erikoissairaanhoidon ulkoistaminen johtaisi suoraan siihen, että kuntien itse ylläpitämää erikoissairaanhoitoa jouduttaisiin vastaavasti maakunnassa supistamaan ja erikoissairaanhoidon päivystykselliset valmiudet heikentyisivät.

Projektiryhmän näkemyksen mukaan nykyisten kuntien ja kuntayhtymien suunnitelmien on kytkeydyttävä yhteiseen maakunnan kokonaisuuden valmisteluun. Ulkoistussuunnitelmat on kuitenkin valmisteltu pääosin asianomaisten kuntien ja yhteisyrityksen hyödyn näkökulmista, eikä niiden vaikutuksia ole arvioitu suhteessa maakunnan kokonaisuuteen. Laaja-alainen yhteisyritys myös sulkisi sosiaali- ja terveydenhuollon osia, kokonaisuuksia ja alueita yhteisen valmistelun ulkopuolelle.

Ulkoistuksia perustellaan pitkälti lähipalvelujen turvaamisella. Projektiryhmä toteaa, että paikalliset ja seudulliset elinvoimakysymykset otetaan yhteisessä maakuntavalmistelussa huomioon. Ulkoistuksia ei tarvitse toteuttaa sen vuoksi, että kuviteltu palvelujen keskittämisen uhka saataisiin torjuttua. Maakuntavalmistelu tarjoaa parhaan yhteisen pohjan tasapainoisen palvelurakenteen muodostamiseksi maakuntaan. Oma Hämeen valmistelussa huomioidaan sekä lähipalvelut että seudulliset, maakunnalliset ja ylimaakunnalliset palvelut.

Projektiryhmä kiinnittää huomiota myös siihen, että valtaosalla ulkoistusten sopimusajasta sopimuksen osapuolena olisi tuleva maakunta – ei ulkoistuksen toteuttanut ja sopimuksen solminut taho. Sopimusriskejä tulisi analysoida näin ollen erityisesti tulevan maakunnan näkökulmasta. Esimerkiksi pitkät palvelusopimukset sisältävät ison riskin siinä, miten palveluista maksettavat korvaukset mukautuvat asiakkaiden valinnoissa, palvelujen käytössä tai väestömäärässä ja -rakenteessa tapahtuviin muutoksiin.

Osa- ja kokonaisulkoistuksiin sisältyy maakunnan näkökulmasta riskejä liittyen palvelun tuottajien kilpailudynamiikkaan, monopolisoitumiseen, keskeisten palvelutarpeen arvioinnin ja potilasohjauksen tehtävien siirtymiseen yrityksen hallintaan, maakunnallisesti yhdenvertaisen palveluvalikoiman suunnitteluun, maakunnallisen palveluintegraation toteutumiseen sekä tukipalvelujen maakunnalliseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhteisyrityksessä on vaarana palvelujen, tuotantotekijöiden, prosessien hallinnan sekä asiakas- ja potilasohjauksen keskittyminen yksiin käsiin ja yhden yrityksen tosiasialliseen monopoliasemaan. Laajapohjainen monituottajamalli julkisessa ohjauksessa luo paremmat mahdollisuudet kilpailudynamiikkaan.

Lisätietoja lausunnosta antaa Oma Hämeen projektiryhmän puolesta projektipäällikkö Jukka Lindberg, p. 040 595 0631.

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun