Tammelassa toivottiin asukkaiden ja henkilöstön kuulemista

Forssan seudun Oma Häme kuntakierrokset päättyivät syksyiseen Tammelaan 28.9.

Onko asiakasraateja ja -neuvostoja kuultu valmistelussa? osallistujat kyselivät.

Projektiasiantuntija Raija Virtanen sanoi, että lausunnolla oleviin lakiehdotuksiin on kirjoitettu maakunnalle velvoite asukkaiden osallistamisesta ja kuulemisesta. Asukkaiden näkemykset on otettava huomioon, kun maakunta valmistelee esimerkiksi palvelulupausta.

Oma Hämeessä asukkaiden osallistaminen käynnistyi keväällä kuntalaiskyselyllä ja jatkuu muun muassa syksyn kuntatilaisuuksien muodossa. Palautetta otetaan jatkuvasti vastaan ja osallistumisen muotoja kehitetään. Kun valmistelu etenee ja konkretisoituu, on mahdollista ottaa kantaa konkreettisempiin kysymyksiin.

Projektiasiantuntija Riikka Haahtela kertoi, että Oma Hämeen Lapset, nuoret ja perheet -työryhmä valmistelee parhaillaan Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman kärkihankehakemusta. Hakemukseen on tarkoitus kirjoittaa suunnitelma siitä, miten perheiden osallistuminen jatkossa huomioidaan.

Tammelalaiset muistuttivat Oma Hämeen valmistelijoita asiakastyötä tekevän henkilöstön ja asiantuntijoiden kuulemisesta, kun palveluja suunnitellaan. Johto ja ylätason toimijat eivät aina tiedä, miten asiat käytännössä toimivat.

Keskustelussa nousi esiin myös kolmannen sektorin osallistuminen palvelutuotantoon. Miten järjestöissä toimivat ehtivät joka paikkaan? Raija Virtanen totesi, että järjestöillä on usein paljon erityistietämystä.

Tammelalaiset epäilivät digitalisaation mahdollisuuksia. Tälläkin hetkellä tietojärjestelmien toiminta ja tiedon kulku ontuvat. Huonosti toimivat järjestelmät hidastavat työtä.

Karkaako päätöksenteko uudistuksen myötä kauas? asukastilaisuudessa pohdittiin. Myös kustannusten kehitys pohditutti. Uudistuksen tavoitteena on kustannusten nousun leikkaus. Mutta mikä on vaikutus todellisuudessa, kun esimerkiksi hoitomenetelmät kehittyvät koko ajan? Joudutaanko jatkossa tarkemmin valitsemaan ketä hoidetaan ja miten hoidetaan?

Raija Virtanen
Raija Virtanen

Projektiasiantuntija

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun