Lopella kaivattiin lähipalveluja

Lopella sekä henkilöstötilaisuuteen että asukastilaisuuteen osallistui yli viisikymmentä ihmistä. Tilaisuudet järjestettiin keskiviikkona 28.9. Keskustelu oli vilkasta ja kuuntelijat haastoivat aktiivisesti esittelijöitä.

Projektikoordinaattori Marjo Lindgrenin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhtenä tavoitteena on tehdä asiakaslähtöisiä kokonaisuuksia. Esimerkiksi vanhusta hoitaessa sosiaalityöntekijä ja lähihoitaja voisivat tehdä läheisempää yhteistyötä. Tarkoituksena on antaa palveluja, jotka oikeasti auttavat ihmisiä selviämään kotona pidempään.

Henkilöstöä askarrutti, joutuvatko he vaihtamaan työpistettä koko maakunnan alueella, kun työnantajaksi tulee maakunta. Oma Hämeen henkilöstöfoorumin edustaja Päivi Kaisla totesi, että työnantajan kanssa neuvotellaan työsopimuksista ja työssäkäyntialueesta. Pyrkimys on, ettei työntekijä joutuisi vaihtamaan työpistettä kovin laajalla alueella. Sosiaalihuollon ihmisten täytyy pitää uudistuksessa puolensa, kun terveydenhuolto on enemmän esillä keskusteluissa.

Lopen kunnanhallituksen puheenjohtaja Marja Peltomäen mukaan maakuntien leveämpien hartioiden avulla voidaan saada tasapuolisemmin ja monipuolisemmin laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Asiakas on suunnittelun keskiössä.

Lääkäri Lopelle

Lääkäripalveluja ei Lopen terveysaseman vastaanotolla enää tarjota. Tähän asukkaat halusivat muutosta ja toivoivat ratkaisua sote-uudistuksesta tai mielellään jo ennen sitä.

Kunnanjohtaja Karoliina Frankin mukaan sote-uudistuksen tavoitteena on tarjota kaikille maakunnan asukkaille tasalaatuiset ja tasavertaiset palvelut riippumatta asuinkunnasta. Lääkäripalveluja ei Oma Häme voi luvata, mutta esimerkiksi yksityinen palveluntuottaja saattaa perustaa lääkäripalvelut Lopelle.

Ministeri Juha Rehula ei ole luvannut, että lähipalvelut määriteltäisiin lakipykälissä. Lähipalvelut tarkoittavat eri asioita eri ihmisille. Tavallisesti ajatellaan, että ne tarkoittavat päivittäin tai viikoittain käytettäviä palveluja. Tärkeää on, että palvelu on järjestetty sujuvasti ja sinne pääsee hyvin.

Loppilaiset kysyivät, voiko terveyspalvelut tulevaisuudessa valita esimerkiksi Karkkilasta? Jo nyt on mahdollista valita terveyskeskus ja erikoissairaanhoito kunnan ulkopuolelta. Kunta maksaa tällä hetkellä sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin palveluista että ulkopuolisista palveluista.

Entä miten järjestetään jatkossa yksityisen palveluntuottajan jälkeen tarvittava jälkihoito? Maakunnallisen palveluntuottajan täytyy sitoutua palveluketjun kokonaisuuden järjestämiseen. Asukkaan kannalta ei ole väliä kuka palvelun järjestää, kunhan se on hyvin järjestetty.

Karoliina Frank painotti, ettei kunnilla ole tulevaisuudessa mitään roolia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Jatkossa kaikki ovat hämäläisiä sote-palvelujen osalta. Eikä maakuntavaltuuston vaaleissa tule olemaan loppilaisten omaa vaalipiiriä. Kuntalaisten kannattaakin olla aktiivisia Oma Häme -valmistelussa.

Loppilaiset ehdottivat, että Oma Hämeen tiedottamisessa kannattaisi käyttää lehtiä, paikallistelevisiota ja radiota tai lähettää tiedote asukkaille kotiin.

Auli Anttila, projektiasiantuntija
Marjo Lindgren, projektikoordinaattori

Auli Anttila
Auli Anttila

Projektiasiantuntija

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun