Kuntakierros Riihimäellä: huomiota tiedotukseen

Riihimäen asukastilaisuus 29.9. kokosi yhteen noin 30 innokasta kaupunkilaista.

Tiedon puute voi aiheuttaa hupaisiakin käsityksiä. Riihimäkeläiset nimittäin kertoivat, että Oma Hämeen oli kuviteltu olevan vakuutusyhtiö. Tiedottamiseen on siis syytä kiinnittää edelleen huomiota!

Tiedon puutteen todettiin aiheuttavan turhia pelkoja. Toisaalta todettiin, ettei tiedotusta voida koskaan järjestää niin paljon, että kaikki ihmiset varmasti saisivat tiedon siitä, mistä on kysymys.

– Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ovat jopa paremmat tulevassa maakunnassa kuin tällä hetkellä kunnassa, projektikoordinaattori Marjo Lindgren kertoi. Jatkossa maakunta velvoitetaan kuulemaan asukkaita, kun tehdään esimerkiksi palvelulupausta.

Riihimäen vanhusneuvoston edustaja kiitti, että he ovat päässeet mukaan Oma Häme valmisteluun. Tärkeää on luoda organisaatio, jossa ikäihmisiltä kysytään jatkuvasti mielipiteitä. Erilaisia osallistamiskeinoja tarvitaan eri-ikäisille, myös nuorten ääni tulisi saada kuuluville.

Riihimäkeläisten mielestä terveydenhuollosta puhutaan uudistuksen yhteydessä enemmän kuin sosiaalihuollosta. Sosiaalihuollon apua tarvitsevat eivät osallistu kyselyihin. Esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluja on tärkeämpää tarjota läheltä kuin lääkäripalveluja.

– Ei se ole mikään uudistus, että kaikki nykyiset palvelut betonoidaan, eikä mitään saa muuttaa, Oma Hämeen asukkaiden osallisuus -työryhmän puheenjohtaja Karoliina Frank totesi.

Henkilöstöä ennätysmäärä

Riihimäellä tehtiin kuntakierroksen henkilöstötilaisuuksien yleisöennätys – paikalla oli yli 80 aktiivista sote-ammattilaista Riihimäen kaupungista ja terveyskeskuksen kuntayhtymästä.

Riihimäen henkilöstöpäällikkö Taina Köningin mielestä suurempi työnantaja pystyy turvaamaan paremmin joitain asioita, kuten vertaisoppimisen, rekrytoinnin, sijaisuudet, koulutuksen ja työn kehittämisen. Muutoksista huolimatta peruspalvelut tulevat olemaan samankaltaisia.

Henkilöstöä kiinnostivat tulevat työehtosopimukset; voiko työnantaja valita työehtosopimuksen? Maakunnallinen työnantaja saa valita KVTES:n tai yksityisen puolen työehtosopimuksen. Yritykset noudattavat yritysten omaa työehtosopimusta.

Oma Hämeen HR-ryhmän vetäjä Petri Alaluusua painotti viestinnän olevan keskeisessä asemassa isossa muutoksessa. Oma Häme alkaa jatkossa julkaista henkilöstötiedotetta. Siihen kerätään keskeiset valmisteltavat asiat ja esitellään Kanta-Hämeen alueen työpaikkoja ja työtehtäviä.

– Myös luottamusmiesten tehtävänä on toimia suomi-hallinto-suomi-sanakirjana muutoksessa, henkilöstöfoorumin edustaja Mirja Hallikainen sanoi.

Auli Anttila, projektiasiantuntija
Marjo Lindgren, projektikoordinaattori

Hämeen Sanomien juttu tilaisuudesta: Mikä ihmeen Oma Häme?

Auli Anttila
Auli Anttila

Projektiasiantuntija

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun