Ensimmäinen järjestöfoorumi kokoontui

Riihimäellä 24.10.2016 kokoontui yli kolmekymmentä järjestöaktiivia ensimmäiseen Oma Hämeen järjestämään sosiaali- ja terveysalan järjestöfoorumiin.

Järjestöfoorumi valmisteltiin yhdessä Hämeen Setlementin Sara Löyttyjärven ja SOSTEn (Suomen sosiaali ja terveys ry) Jaana Joutsiluoman kanssa. Järjestöjä oli kutsuttu paikalle koko Kanta-Hämeen maakunnan alueelta.

Oma Hämeen muutosjohtaja Jukka Lindberg lainasi Sakari Möttöstä kuvatessaan järjestöjen tehtäviä tulevassa maakunnassa. Järjestöt tulevat toimimaan auttamis- ja edunvalvontatehtävissä (jäsenhyötytehtävä) sekä palvelujen tuottajina (julkishyötytehtävä).

Toimiessaan palvelujen tuottajina järjestöt joutuvat kilpailemaan asiakkaista muiden toimijoiden kanssa. Keskeinen kysymys on, miten nivotaan yhteen yhteiskunnan palvelutehtävä ja järjestöjen auttamistehtävä erityisesti monimutkaisten ongelmien alueella.

Työpajoissa käsiteltiin sote-työryhmien toimintaohjelmien suunnitelmia

Järjestöfoorumin työpajoissa käsiteltiin Oma Hämeen sote-työryhmien toimintaohjelmien suunnitelmia. Eri työryhmiltä löytyi seuraavia yhteisiä teemoja:

  • selkeä neuvonta ja palveluohjaus hoitoon ja palveluihin
  • palvelut ja ohjaus palveluihin saatavilla yhdestä paikasta eli ”yhdeltä luukulta”
  • lähipalvelujen järjestäminen; palvelujen hyvä saavutettavuus ja saatavuus
  • kokemusasiantuntijoiden ja asiakasraatien hyödyntäminen
  • asukkaiden ja järjestöjen osallistaminen.

Teemat koettiin tärkeiksi erityisesti palvelujen käyttäjien näkökulmasta.

Seuraava järjestöfoorumi alkuvuodesta

Kanta-Hämeessä Hämeenlinnan seudulla toimii jo järjestöjen Silta-verkosto. Samankaltaista järjestöjen verkostoitumista kaivattiin Riihimäen ja Forssan seuduille.

Foorumissa päätettiin koota yhteen järjestöjen tiedot ja muodostaa palvelutarjotin palveluohjausta varten sekä suunnitella kokemusasiantuntijoiden yhteistyötä. Oma Häme valmistelee näitä asioita yhdessä Hämeen Setlementin ja SOSTEn kanssa. Seuraava järjestöfoorumi pidetään tammi-helmikuussa.

Auli Anttila
Auli Anttila

Projektiasiantuntija

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun