Viestillä on väliä

Oma Häme osallistui sote- ja maakuntauudistuksen viestintäseminaariin tiistaina 6.9.2016 Kuntatalolla Helsingissä. Paikalla oli satakunta viestinnän asiantuntijaa maakuntien liitoista, ELY-keskuksista, aluehallintovirastoista, kuntaliitosta ja ministeriöistä.

Kerroimme kuulijoille, että meillä Hämeessä sote- ja maakuntauudistusta tehdään yhdessä. Meillä on yhteinen nimi. Meillä on yhteinen ohjausryhmä. Myös viestintä on yhteistä. Meillä on yhteiset verkkosivut ja muut viestinnän kanavat.

Kerroimme myös, että Oma Hämeessä osallisuus on nostettu uudistuksen ydinteemaksi. Emme vain lähetä viestejä. Haluamme kuulla, keskustella, tehdä yhdessä.

Tilaisuudessa kävi selväksi, että viestinnällä on keskeinen rooli muutoksessa. Muutosjohtaminen on perusolemukseltaan viestintää. Suuren muutoksen keskellä avoimuus on äärimmäisen tärkeää.

Muutosviestinnässä olennaista on vaikeistakin asioista kertominen ymmärrettävästi. Pitää palastella. Visualisoida. Konkretisoida.

Sote- ja maakuntauudistuksessa henkilöstö miettii, miten minun työpaikkani käy.

Kuntalainen pohtii, miten minun palvelujeni käy.

Konkreettisiin kysymyksiin on pyrittävä vastaamaan niin konkreettisesti kuin mahdollista.

Se on tietenkin haaste: muutos on suuri, eikä konkretiaa oikein ole. Uudistusta määrittävä lainsäädäntö on vasta lausuntokierroksella. Emme tiedä, millainen maakunta ja sote-järjestelmä meille rakentuu. Mutta emme tiedä lopullista muotoa vielä silloinkaan, kun uudistukset tulevat voimaan 1.1.2019. Muutos on vallitseva tila.

Silti me yritämme. Esimerkiksi sote-uudistuksen kuntatilaisuuksissa Kanta-Hämeen kunnissa kohtaamme henkilöstöä ja asukkaita. Kuuntelemme. Keräämme kokemuksia ja tietoa. Vastaamme parhaamme mukaan.

Oikeastaan me kaikki olemme sote- ja maakuntauudistuksen viestijöitä. Omilla kommenteillamme välitämme tietoa uudistuksesta. Omilla asenteillamme välitämme tunnetta. Yksi hausjärveläinen, tai yksi humppilalainen vie viestiä eteenpäin omalla työpaikallaan, omassa lähipiirissään. Viestitään siis yhdessä Oma Häme!

Sote- ja maakuntauudistuksen viestintäseminaari

Leena Rantala
Leena Rantala

Projektiassistentti

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun