Lammilla pohdittiin maaseudun mahdollisuuksia

Lammin henkilöstötilaisuuteen 14.9. osallistui tusinan verran terveysaseman ja kotihoidon työntekijöitä. Kysymyksiä riitti. Onko nykyinen sote-järjestelmä todella niin huono, että kaikki tämä muutostyö on aiheellista? Miten terveys- ja hyvinvointieroja oikeasti tasoitetaan maakunnan sisällä? Tuleeko varmasti parempaa tilalle? Tuleeko takuulla kustannustehokkaampaa?

Oma Hämeen HR-ryhmän vetäjä Petri Alaluusua vastasi, että suuri selvitystyö tehdään, koska uudistuksessa halutaan parhaat ja sopivimmat käytännöt käyttöön.

Esille nousi myös kysymys, tehdäänkö Oma Häme valmistelua sairaanhoitopiirivetoisesti. Yksiselitteinen vastaus oli, että ei tehdä, ei myöskään Hämeenlinna-vetoisesti.

Lisäksi lammilaiset sote-työntekijät pohtivat, miten julkisten sote-palvelujen tulevaisuudessa käy, kun niiden nykyinen logiikka on täysin erilainen kuin yksityisellä. Yksityinen palveluntuottaja ansaitsee sitä enemmän, mitä enemmän potilaita otetaan vastaan. Julkinen puoli puolestaan pyrkii arvioimaan tarkasti palveluntarvetta.

KVTES kainaloon ja edut reppuun

Henkilöstöfoorumin edustaja Helena Pimperi hälvensi huolia työntekijöiden siirtymisestä kunnasta maakunnan palvelukseen. – Liikkeenluovutus on tarkkaan säädelty prosessi. Meillä on hyvät eväät. Siirrymme KVTES kainalossa ja nykyiset edut repussa. Sote-ala on riippuvainen työntekijöistä, näitä töitä ei voi tehdä muualla kuin siellä missä asiakkaat ovat.

Oma Häme valmistelussa ei olla vielä siinä vaiheessa, että palveluverkosta olisi päätetty. Helena Pimperi huolehti maaseutujen palveluista. – Älkää viekö naistyöpaikkoja maaseudulta pois. Naisten mukana lähtevät muutkin palvelut: päivähoito, vaatekaupat, kampaajat.

Työntekijöiden keskuudesta kommentoitiin, että lähipalvelujen katoamisen myötä katoaa myös paikallistuntemus. – Ennen uskalsi paikalliselta vuodeosastolta kotiuttaa vanhuksen, kun tiesi, että naapuri on kotona ja huolehtii. Ei keskussairaalasta samalla tavoin kotiuteta.

Haikea kunta

Asukastilaisuuden puheenjohtaja Marjatta Rahkio kertoi, että Hämeenlinnan kaupungissa on edessä suuri muutos. Karkeasti ottaen puolet kunnan tehtävistä, budjetista ja työntekijöistä siirtyy soten myötä maakuntaan. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on jo päättänyt muutoksista hallintosääntöön ja uusista lautakunnista.

– Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet kuntien keskeinen tehtävä. Sote on täyttänyt kuntien arkea. Luopuminen on haikeaa. Mutta jos uudistus menee oikein upeasti, niin asiakas ei edes huomaa, että mikään on muuttunut, ei ainakaan huonompaan suuntaan, Marjatta Rahkio sanoi.

Lammilaiset miettivät sitä, miten tulevassa valinnanvapausjärjestelmässä asiakkaan tiedot siirtyvät palveluntuottajalta toiselle. Nykyisin tietojen kulussa on ongelmia. Esimerkiksi työterveyshuollosta tiedot pitää kantaa paperiversiona paikalliseen terveyskeskukseen. Minunterveyteni.fi-palvelun uudistuksessa ei ole otettu käyttäjiä huomioon. Projektiasiantuntija Riikka Haahtela kertoi, että tietojärjestelmien ongelmiin on tarkoitus löytää myös valtakunnallisesti ratkaisuja.

Onko palveluihin enää varaa?

Lammilaisia kiinnosti paitsi se, mistä palveluja tulevaisuudessa saa, myös se onko niihin tulevaisuudessa varaa. Valtakunnallisesti on linjattu, että valinnanvapausjärjestelmässä hinta on aina asiakkaalle sama. – Se on se iso huoli, että mitä käyttäjä joutuu jatkossa maksamaan.

Entä kuntien talous? Kunnille jää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävä. Miten kunnilla on varaa huolehtia siitä? – Kunnassa on havahduttava siihen, miten tärkeää on esimerkiksi mahdollisuus vesijumppaan, Marjatta Rahkio sanoi.

Myös järjestöjen rahoituksesta huolehdittiin. Miten järjestöt saadaan soteen mukaan, jos niiden toimintaedellytyksiä kavennetaan? – Jatkossa järjestöt voivat olla vaikkapa ihan uusien palvelujen tuottajia, Riikka Haahtela totesi.

Riikka Haahtela toi esiin, että tulevaisuudessa maaseudulle voidaan lähipalvelujen ohella kehittää myös uusia, asukaslähtöisiä palvelumalleja. Työntekijät voivat tulla asiakkaan luokse sen sijaan, että asiakas aina liikkuisi. – Työntekijän aika ei kuitenkaan saa mennä autossa istumiseen, lammilaisten joukosta kommentoitiin.

Lammilaiset antoivat palautetta nykyisestä hammashoidosta. Hammashoitoon ei Hämeenlinnan kantakaupungissa saa aikoja, ja jos ajan saa, niin se on niin lyhyt, ettei yhdellä kerralla ehditä tehdä mitään. Ja useat käyntikerrat tulevat kalliiksi. Lammilla kuitenkin saa nykyisin oikein hyvää hammashoitoa ja palvelua.

Leena Rantala
Leena Rantala

Projektiassistentti

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun