Kuntakierros Ypäjällä: avointa mieltä ja kriittisyyttä

Miten käy kunnassa ruoka- ja puhtauspalveluja tuottavien ihmisten? Muun muassa tämä kysymys askarrutti sote-työntekijöitä Ypäjällä 22.9.

Oma Hämeen HR-työryhmän vetäjä Petri Alaluusua kertoi, että jos työntekijän työpanoksesta yli puolet suuntautuu soteen, niin tämänhetkisen tiedon mukaan työpanos siirtyy maakuntaan. – Tässä on kriittinen paikka varmistaa, että sekä kunta että maakunta saavat molemmat tarvitsemansa palvelut, Petri Alaluusua sanoi.

Entä kenen kanssa neuvotellaan kiinteistöjen vuokraamisesta? työntekijät kysyivät. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöpäällikkö Päivi Uusi- Rauva vastasi, että valtakunnallisesti on laadittu eri vaihtoehtoja siitä, miten kuntien omistamien kiinteistöjen kanssa uudistuksessa toimitaan.

Henkilöstöä puhututti myös palkkaharmonisointi ja se, voiko palkka laskea muutoksen myötä. – Työn vaativuuden arviointi ja palkkaharmonisointi on haastavaa, kun kustannukset eivät saa nousta, työntekijöiden joukosta kommentoitiin.

Petri Alaluusua totesi, että valtakunnallinen palkkaharmonisointia ohjeistava työryhmä on aloittamassa työnsä ja sen tuloksia odotellaan. – Periaatteessa palkka ei voi laskea, elleivät tehtävät vaihdu. Mutta palkka voi muuttua esimerkiksi silloin, jos työntekijä sijoittuu uudessa organisaatiossa tehtäviin, joissa työn vaativuus on nykyistä matalampi, Petri Alaluusua jatkoi.

Joka tapauksessa asiakastyötä tekeviä ihmisiä tarvitaan tulevaisuudessa. Järjestelyjen tarvetta tulee olemaan ehkä eniten hallinnossa. – Kokonaisuudessa tavoitellaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja – johtamista, Petri Alaluusua sanoi.

Oma Hämeen henkilöstöfoorumin edustaja Silja-Liisa Niinikoski kertoi, että henkilöstö odottaa hyvää henkilöstöjohtamista muutostilanteessa. Työpisteiden säilyminen, henkilöstön liikkuminen ja työajan sovittaminen muuhun elämään askarruttaa henkilöstön mieliä. Seudun pääluottamusmiehet kokoontuvat kuukausittain keskustelemaan muutoksesta ja vireillä olevista asioista.

Mukana avoimella mielellä

– Oma Häme on koko Kanta-Hämeen yhteinen hanke, asukastilaisuuden puheenjohtaja Markku Leppälahti sanoi. Mukana ollaan avoimella miellä, ja samalla kuulostellaan kriittisesti, mitä Oma Häme Ypäjällä tarkoittaa. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän seudullinen hajautettu malli on koettu hyväksi.

– Tuleva palvelurakenne kiinnostaa. Ja tieto siitä, onko Ypäjällä jatkossa lääkäripalvelut, Markku Leppälahti jatkoi. – Eri vaihtoehtojen mahdollisuudet ja uhat selvitellään tarkasti, ja vaihtoehtoja tarkastellaan hyvässä yhteistyössä Oma Hämeen kanssa.

Ypäjäläiset toivat esiin, että keväällä toteutetusta asukaskyselystä ei saatu riittävästi tietoa. Tuloksiin suhtauduttiin kriittisesti, koska vastaajia oli vähän. – Tiedottaa täytyy myös joka talouteen jaettavalla tiedotteella. Kaikilla ei ole vielä mahdollisuutta käyttää tietokonetta, asukkaiden keskuudesta huomautettiin.

Ypäjäläisiä kiinnosti myös 1.7.2017 aloittavan väliaikaisen valmisteluelimen kokoonpano. – Konsultteja ei kannata siihen valita, kuntalaiset evästivät. Projektiasiantuntija Raija Virtanen totesi, että väliaikainen valmisteluelin koostuu todennäköisesti virkamiehistä. Väliaikaisen valmisteluelimen tehtävänä on ”rakentaa talo” eli luoda maakuntavalmistelulle rakenteet.

Raija Virtanen
Raija Virtanen

Projektiasiantuntija

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun