Humppilassa askarrutti pienen kunnan kohtalo

Oma Hämeen kuntakierros jatkui aurinkoisessa Humppilassa 1.9.2016. Sekä sote-henkilöstön että kuntalaisten tilaisuudessa esille nousi huoli siitä, mikä on pienen kunnan kohtalo sote- ja maakuntauudistuksessa.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäjohtaja Juha Heino kertoi, että sote-uudistuksen tavoitteena on muun muassa palvelujen yhdenvertaisuus ja kustannussäästöt. Tästä näkökulmasta palveluverkon tarkastelu saattaa tulla jossain vaiheessa eteen.

Heinon mukaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymää perustettaessa on aikoinaan lähdetty siitä, että lähipalvelut säilyvät. – Seudun tilanne tuntuu hankalalta, kun aina on menty edellä ja nyt kärsitään maakunnan yhtenäisyyden vaatimuksesta, totesi Humppilan vs. kunnanjohtaja Esko Tonteri.

Oma Häme -valmistelussa on kaavailtu, että palveluita tuotetaan myös tulevaisuudessa eri käyttäjäryhmille soveltuvilla tavoilla. Palveluverkon muodostamisen periaatteita on määritelty seuraavasti:

  • asukkaiden kotiin fyysisessä tai digitaalisessa muodossa
  • lähipalveluina ja liikkuvina palveluina
  • asiakkaan lähelle verkostoituvina palveluina
  • seuduille koottuina kokonaisuuksina
  • maakunnallisesti keskitettyinä palveluina
  • maakunnan ulkopuolelta hankittuina palveluina.

Valtuuston puheenjohtaja Eeva Nurmen mielestä Humppilassa toteutuu nykyisin hyvin kuntalaisia lähellä oleva palveluhenki, eikä asiakkaita ”pallotella” toisille. Pienten kuntien hyvistä käytännöistä kannattaa ottaa uudistuksessa mallia.

Keskustelua herätti asiakkaiden valinnanvapaus. Valinnanvapaus toimii ehkä suurilla paikkakunnilla, joissa on monia palvelujen tuottajia. Pienellä paikkakunnalla tätä mahdollisuutta ei todennäköisesti ole. Kaikilla asiakkailla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta lähteä palvelujen perässä toteuttamaan valinnanvapauttaan.

Ennaltaehkäisevät palvelut nousivat myös keskustelussa esiin. Ne jäävät uudistuksessa kuntien harteille, kun maakunnille siirtyy vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Erityisesti lasten ja nuorten terveisiin elintapoihin kannattaa kunnissa panostaa. Esimerkiksi sähköiset palvelut luovat uusia mahdollisuuksia.

Oma Hämeen projektiasiantuntija Raija Virtanen muistutti, kuinka tärkeää on jokapäiväinen liikunta ja miten muun muassa teiden hiekoittaminen ja jalankulkumahdollisuudet mahdollistavat kuntalaisten liikkumisen. Toimintakyky pysyy hyvänä, kun itse käy säännöllisesti kaupassa, eikä jää kotiin.

Humppilassa todettiin myös, että sote-uudistuksen onnistuminen on vetovoimatekijä. Toimivat palvelut kunnissa ja maakunnassa ovat markkinointivaltti. Kuntien erityispiirteet täytyy ottaa huomioon palveluita suunniteltaessa.

Projektiasiantuntija Auli Anttila
Projektiasiantuntija Raija Virtanen

Auli Anttila
Auli Anttila

Projektiasiantuntija

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun