Säilyvätkö työpaikat ja sote-palvelut lähellä? Kuntakierros käyntiin Forssassa 23.8.

Yli 70 sosiaali- ja terveysalan työntekijää kokoontui Forssan kaupungintalon valtuustosaliin keskustelemaan Kanta-Hämeen sote-uudistuksesta. Henkilöstötilaisuuden puheenjohtajana toimi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöpäällikkö Päivi Uusi-Rauva.

– Herättääkö uudistus pelkoa? Olemme lähtökuopissa. Nyt on mahdollisuus kysyä, Päivi Uusi-Rauva kannusti henkilöstöä osallistumaan.

Oma Hämeen henkilöstöasioita tarkastelevan alatyöryhmän vetäjä Petri Alaluusua vastasi muun muassa tukipalveluita koskevaan kysymykseen. Alustavissa lakiluonnoksissa linjauksena on, että tukipalveluhenkilöstö siirtyy maakunnan palvelukseen silloin, kun 50 prosenttia työstä liittyy soteen.

Pääluottamusmies ja Oma Hämeen henkilöstöfoorumin jäsen Silja-Liisa Niinikoski muistutti, että sote-alan työt ovat siellä missä asiakkaatkin. Hän myös kannusti toimittamaan mielipiteitä ja huomioita Oma Hämeen valmistelijoille.

Enemmän kysymyksiä, vähemmän vastauksia

Henkilöstön mielissä oli monenlaisia kysymyksiä. Miten varmistetaan, että maakunnasta kulkee tieto valtakunnalliseen valmisteluun? Valmistellaanko uudistusta alueellisesti tasapainoisesti? Miten henkilöstön keskeiset työvälinet, tietojärjestelmät yhtenäistetään? Muuttaako työpaikkani Hämeenlinnaan?

Projektikoordinaattori Marjo Lindgren vastasi, että lähipalvelut on tarkoitus säilyttää. Eräänlaista keskittämistä tavoitellaan kuitenkin valtakunnallisessa päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistuksessa, jota hallitus valmistelee sote-uudistuksen rinnalla.

Tilaisuuden päätteeksi henkilöstön joukosta muistutettiin, että henkilöstöhallinnolle tulee turvata uudistuksessa riittävät resurssit, eikä henkilöstöä saa kuormittaa liikaa. Myös kuntalaisille on tärkeää korostaa, että mikään ei ole vielä valmista vuoden 2019 alussa. Muutosprosessi on vasta käynnistysvaiheessa.

Miten forssalainen hoidetaan halvemmalla Hämeenlinnassa?

Illalla järjestettyyn asukastilaisuuteen osallistui noin 40 aktiivista forssalaista. Kuntalaiset pohtivat muun muassa maantiedettä. Forssasta katsoen lähin yliopistollinen keskussairaala on Turussa, ei Tampereella.

Miksi vanhan ihmisen pitäisi lähteä hakemaan sosiaaliavustusta Hämeenlinnaan? Päätetäänkö jatkossa Hämeenlinnassa, missä forssalainen työskentelee? Onko varma, että maakunta, Oma Häme, tarkoittaa kaikkia Kanta-Hämeen 11 kuntaa?

Projektikoordinaattori Marjo Lindgren vastasi, että keskittäminen Hämeenlinnaan – tai mihinkään muuhunkaan maakunnan kaupunkiin – ei ole mahdollista. Uudistuksen jälkeen sote-asioissa päätöksenteko ei ole yhdellä kunnalla, vaan siirtyy maakunnalliseen valtuustoon ja hallitukseen.

Yhtymäjohtaja Juha Heino totesi, että lähipalvelut eivät ainakaan lähitulevaisuudessa ole siirtymässä mihinkään. Heinon mukaan päivystyksen säilyminen Forssan seudulla olisi tärkeää etenkin seudun elinvoiman kannalta.

Teräviä kysymyksiä

Kuntalaiset nostivat esiin tärkeitä kysymyksiä muun muassa valinnanvapaudesta ja sen riskeistä. Miten 80-vuotias kilpailuttaa ja valitsee? Mitä tekevät ihmiset, jotka eivät itse ole kykeneviä kilpailuttamaan palveluita? Voivatko palveluntuottajat vain napata pieniä osia palveluketjusta? Mihin asiakkaan mukana seuraavan rahan ylimääräinen osa menee yksityisellä puolella? Millaisin kriteerein yksityisiä palveluntuottajia kilpailutetaan?

Tilaisuuden puheenjohtaja, Forssan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaisa Lepola korosti, että helppoja ratkaisuja ei ole edessä. Lopulliset päätökset Forssan seudun yhteisyritysmallista tehdään loka-marraskuussa. Esiin nousi myös huoli palvelujen rahoituksesta jatkossa. Kunnassa voi tulla tarve tarkistaa verotusta, vaikka maan hallituksen laskelmien mukaan Kanta-Häme ei ole häviäjien joukossa sote-rahoituksessa.

Asukastilaisuuteen osallistui kaksi Forssan vanhusneuvoston edustajaa. Oma Häme on juuri lähestynyt kuntien vanhusneuvostoja kirjeellä. Vanhusneuvostojen roolia on tarpeen pohtia yhteisesti. Sote-uudistuksen tavoitteena on asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen, ei vähentäminen.

Leena Rantala
Leena Rantala

Projektiassistentti

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun