Oma Häme laajenee maakuntauudistuksen valmisteluun

Maakuntauudistuksen valmistelu on käynnistynyt osana Oma Häme –kokonaisuutta. Vuoden 2019 alussa aloittavaan Kanta-Hämeen maakuntaan kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien lisäksi maakuntaliiton, ELY-keskuksen, TE-toimiston, pelastuslaitoksen, ympäristöterveydenhuollon sekä maaseutuhallinnon tehtäviä.

Oma Hämeen ohjausryhmää on täydennetty edustajilla Kanta-Hämeen maakuntauudistuksen valmisteluryhmästä. Uudet jäsenet ovat ylijohtaja Pekka Savolainen Hämeen ELY-keskuksesta, johtaja Harri Jokinen TE-keskuksesta, johtaja Tommi Muilu Hämeen ELY-keskuksesta ja johtaja Tuovi Päiviö Uudenmaan ELY-keskuksesta. Ohjausryhmä kokoontui tiistaina 30.8. Forssassa laajennetulla kokoonpanolla.

Ohjausryhmä otti vastaan sote-työryhmien loppuraportit ja päätti, että Oma Häme valmistelee syksyn aikana sote-uudistuksen toimintaohjelman. Konkreettisen ja tavoitteellisen muutosohjelman valmistelu muodostaa luontevan sillan raporttien peruskartoituksesta toiminnan tason muutoksiin. Toimintaohjelmaan kytketään valtakunnallisten kärkihankkeiden valmistelu, muu maakunnallinen sote-kehittäminen ja järjestöjen panos.

Ohjausryhmä päätti myös suosittaa, että nykyisten kuntien ja kuntayhtymien sote-kehittäminen ja johtaminen kytketään tulevaan Oma Häme -toimintaohjelmaan sekä maakunnalliseen kehittämiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämispanokset kanavoidaan mahdollisuuksien mukaan maakunnallisiin hankkeisiin.

Ohjausryhmä merkitsi lisäksi tiedoksi Kanta-Hämeen kuntiin ja kuntayhtymiin lähetetyn Oma Hämeen lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön, joka koskee valtakunnallista päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistamista. Lausunnolla oleva lakipaketti on maakunnan keskeisin sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvä edunvalvontakysymys tällä hetkellä.

Lisätietoja

vt. maakuntajohtaja Matti Lipsanen, 050 5060697, matti.lipsanen@hame.fi

projektipäällikkö Jukka Lindberg, 040 595 0631, jukka.lindberg@hame.fi

Oma Hämeen lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistamista koskevaan lausuntopyyntöön

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun