Maakuntauudistuksen esivalmistelu Kanta-Hämeessä on käynnistynyt hyvin

Kanta-Hämeessä maakuntauudistuksen valmisteluryhmän työ on päässyt hyvään vauhtiin. Esivalmistelutyön tueksi on tehty työohjelman runko, joka täydentyy ja tarkentuu työn edetessä ja tarpeiden konkretisoituessa. Työtä varten aletaan koota alatyöryhmiä. Ensimmäiseksi tehtäväksi otetaan henkilöstöön ja henkilöresursseihin liittyvät kartoitukset ja muut selvitykset.

Valmisteluryhmä hyväksyi työohjelman rungon kokouksessaan maanantaina 22.8.2016.

Hyvällä esivalmistelulla paras mahdollinen maakunta

Maakuntauudistus tarkoittaa työtehtävien jakoa kuntien, maakunnan ja valtion välillä. Kyseessä on suuri organisaatiomuutos, jota varten tarvitaan hyvä esivalmistelu ja väliaikainen hallinto, jotta uusi organisaatio saadaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Uuden maakunnan ensimmäinen toimintakausi on tarkoitus alkaa 1.1.2019.

Uudistuksessa liitetään yhteen ne organisaatiot, joiden työtehtävät maan hallituksen linjausten myötä siirtyvät uudelle maakunnalle. Tämä tarkoittaa muutosta näiden organisaatioiden henkilöstölle ja toimintatavoille. Esivalmistelun tarkoituksena on luoda pohjaa, selvittää henkilöstön voimavaroja ja tämän hetkisiä tehtäviä sekä valmistella toimenpiteitä muutosta varten. Lisäksi kartoitetaan muun muassa henkilöstön koulutus- ja kehittymistarpeita ja toiveita.

Päätöksiä pitää tehdä jo ennen uutta organisaatiota

Maan hallitus linjaa, että uudet maakunnat tulisi perustaa jo ennen ensimmäistä toimintakautta. Näin kyetään varmistamaan, että maakuntien organisaatiorakenne, hallinto, talous, henkilöstö ja muut toimintaan vaikuttavat edellytykset olisivat kunnossa ja maakunnat voisivat toimia itsenäisinä.

Esivalmistelua seuraavassa vaiheessa tarvitaankin väliaikaishallinto huolehtimaan tarvittavista toimenpiteistä ja tulevan organisaation hallinnon järjestämiseen liittyvästä päätöksenteosta. Aikataulun edetessä suunnitelmien mukaisesti väliaikaishallinto aloittaa työnsä 1.7.2017 ja toimii seuraavan maaliskuun alkuun, jolloin uusi maakuntavaltuusto valitaan vaaleilla.

Starttiseminaarissa kerrotaan uudistuksesta Kanta-Hämeessä

Maakuntauudistus koskettaa tehtävien siirron alla olevien organisaatioiden ja niiden henkilöstön lisäksi myös maakuntien asukkaita. Valmisteluryhmä järjestää 25.10.2016 maakuntauudistuksen starttiseminaarin, jossa kerrotaan tarkemmin miten uudistus näkyy käytännössä ja mitä se tarkoittaa Kanta-Hämeessä. Tarkemmat tiedot ja sisällöt seminaarista päivitetään Oma Hämeen nettisivuille.

Lisätietoja: Hämeen liitto, yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, p. 050 327 2837 ja Hämeen ELY-keskus, yksikön johtaja Riitta Turunen p. 029 502 5173

Tästä on kysymys

Maakuntauudistuksen ja maakuntien toiminnan käynnistämisen tiivistetty aikataulu on seuraava:
1) Esivalmistelu 21.6.2016 – 30.6.2017
2) Väliaikaishallinto 1.7.2017 – 28.2.2018
3) Maakunnan käynnistämsvaihe ja ensimmäinen maakuntavaltuuston toimintakausi 1.3.2018 – 31.12.2018
4) Uuden maakunnan ensimmäinen toimintakausi 1.1.2019 alkaen

Maakuntauudistuksen valmisteluryhmä kokoontuu seuraavan kerran 20.9.2016

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun