Vertaisoppimista

Pyörää ei kannata keksiä uudestaan. Kerran oivallettu kannattaa käydä oppimassa sieltä, missä se on jo oivallettu. Kaikkea ei kuitenkaan voi siirtää valmiina, vaan on hyvä itse pohtia ratkaisuja omista lähtökohdista käsin.

Sote-alueen rakentamisessa käytetään hyväksi kasvatustieteissä ja opetustoimessa hyväksi havaittuja keinoja. Yksi tällainen on vertaisoppimiseksi (peer learning) kutsuttu oppimisen tapa. Kyseessä on yhteisöllinen jossa yhteisö toimii yhdessä jonkin ongelman ratkaisemiseksi. Vertaisoppimisessa oppiminen tapahtuu yhteisön jäsenten välillä keskinäisesti. Oleellista on aktiivinen osallistuminen, sitoutuminen sekä vuorovaikutus ja keskustelu

Oma Hämeen Lasten, nuorten ja perheiden työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri tekivät äskettäin vierailun Pohjois-Karjalan sote-alueelle. Ajatuksena oli yhteisten kokemusten jakaminen ja vertaisoppiminen. Pohjois-Karjalan Siun soten kehittämispäällikkö Karri Poutanen esitteli oman maakuntansa tilannetta ja kehitystyön aikana tehtyjä ratkaisumalleja sekä havaittuja ongelmia.

Aktiivisen keskustelun aikana selvisi, että ongelmat ovat yhteisiä, mutta niin tuntuivat olevan ratkaisumallitkin. Saimme havaita, että ideoimamme ajatukset olivat samansuuntaisia kuin Itä-Suomen kollegoilla.

Sote on perusratkaisuiltaan sama niin idässä kuin lännessäkin. Kaikkea ei voida kuitenkaan ratkaista Oma Hämeen tai Siun soten alueella. Rajapinnat ovat ongelma-alueita, joiden ratkaisut odottavat valtionhallinnon päätöksiä.

Siun soten kanssa tehty yhteistyö rohkaisi suunnittelemaan yhteistyötä muiden sote-alueiden kanssa. Olimme uteliaita vieraita ja isäntäväki jakoi auliisti omaa tietämystään ja kokemuksiaan. Siun soten väki oli kiinnostunut vastavierailulle kehittämispäällikkönsä johdolla. Lupasimme vastavuoroisesti ottaa heidät hämäläisellä vieraanvaraisuudella vastaan.

Työ on vielä kovasti kesken, mutta on ilo oppia yhdessä ja jakaa omia ideoitaan vastavuoroisesti. Pyörä on jo keksitty, mutta vertaisoppiminen jatkuu. Seuraava tutustuminen ja uuden oppiminen odottaa jo.

Jari Wihersaari
Lapset, nuoret ja perheet työryhmän puheenjohtaja

Riikka Haahtela
Lapset, nuoret ja perheet työryhmän sihteeri

Riikka Haahtela
Riikka Haahtela

Projektiasiantuntija

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun