Rohkeasti toteutuksessa eteenpäin! Ensituloksia Oma Hämeen asukaskyselystä

Parhaiten toimivia julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kantahämäläisten mielestä ovat perheneuvolapalvelut, äitiys- ja lastenneuvola ja laboratoriopalvelut. Huonoiten toimivat ikäihmisten kotihoito ja ikäihmisten asumispalvelut sekä terveyskeskuslääkärin palvelut.

Tiedot selviävät Oma Hämeen asukaskyselystä. Kysely toteutettiin toukokuussa 2016. Tavoitteena oli selvittää kantahämäläisten näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilasta ja palveluiden uudistamisesta.

Suurimpina huolenaiheina sote-uudistuksessa kantahämäläiset näkevät lähipalveluiden karkaamisen kauemmaksi sekä asiakasmaksujen nousemisen ja palvelujen laadun heikkenemisen. Lääkärin vastaanotto on tärkein palvelu, jonka asukkaat haluavat tulevaisuudessa saada omalta paikkakunnalta.

Ammattilaisten ja asiakkaiden yhtenäistä asiakastietojärjestelmää pidetään uudistuksen keskeisenä hyvänä puolena. Sähköisistä palveluista toivottiin useimmiten ajanvarauksen ja peruutuksen mahdollisuuksia, reseptien uusimista sekä omien terveystietojen ja sosiaalipalveluita koskevien tietojen tarkastelun mahdollisuutta.

Asiakkaan valinnanvapauden laajentamisessa tärkeimpänä pidetään asiakasmaksujen kohtuullisuutta. Tärkeää kantahämäläisten mielestä on myös se, että palvelutuottajia valvotaan yhtenäisillä kriteereillä ja että palvelujen laadusta on saatavilla helposti ymmärrettävää ja vertailtavaa tietoa.

– Kyselyn perusteella sote-rakenneuudistus on vieras ja kaukainen asia, osallisuus-työryhmän puheenjohtaja Karoliina Frank toteaa. – Tulkitsen ettei uudistusta koeta omaa elämää koskettavaksi, siksi vastaajien määrä jäi näin pieneksi. Meillä on paljon töitä uudistuksen konkretisoimisessa ja asukkaiden aktivoimisessa.

Karoliina Frankin mukaan kysely osoittaa, että ihmiset ovat tyytyväisiä ennen kaikkea ennaltaehkäiseviin ja terveyttä ja hyvinvointia tuleviin palveluihin, kuten äitiys- ja lastenneuvoloihin. Näiden palveluiden laadusta ja saatavuudesta kannattaa huolehtia jatkossakin.

– Uudistuksessa ensisijaisen tärkeää on palveluverkon rakentaminen niin, että usein käytettävät palvelut ovat jatkossakin helposti saavutettavissa. Ihmiset pelkäävät palveluiden katoamista kauas omasta elinpiiristä, Karoliina Frank sanoo.

Lisää kyselyn tuloksia julkaistaan elokuussa.

Lisätietoja: projektiassistentti Leena Rantala, leena.rantala@hame.fi, puh. 050 4366 371

Tästä on kysymys

Oma Hämeen ensimmäinen asukaskysely toteutettiin sähköisenä toukokuussa 2016. Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 773.

Tavoitteena oli selvittää kantahämäläisten näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilasta ja palveluiden uudistamisesta.

Vastaajista 296 asuu Hämeenlinnassa, 130 Lopella, 79 Riihimäellä, 76 Janakkalassa, 57 Forssassa, 36 Hattulassa, 31 Hausjärvellä, 25 Tammelassa 20, Jokioisilla, 13 Humppilassa, 5 Ypäjällä ja 4 jossakin muualla.

Suurin osa vastaajista on iältään 30–68-vuotiaita (627) ja elämäntilanteeltaan työelämässä (515 vastaajaa).

Leena Rantala
Leena Rantala

Projektiassistentti

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun