Maakuntauudistuksen käytännön valmistelu liikkeelle Kanta-Hämeessä

Hämeen liiton kokoama maakuntauudistuksen valmisteluryhmä kokoontui ensimmäisen kerran tänään tiistaina 21.6.2016. Valmisteluryhmä koostuu niiden organisaatioiden ja henkilöstön edustajista, joiden tehtäviä on siirtymässä maakunnalle. Käytännössä muutos tarkoittaa työnantajavaihdosta suurelle määrälle henkilöstöä Kanta-Hämeessä.

Valmistelutyö käynnistyy tulevan maakunnan voimavarojen kartoittamisella ja keskustelulla organisaatioiden suhtautumisesta maakuntauudistukseen ja käynnissä olevista valmistelutoimista. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstöjärjestelyjen hyvään hoitamiseen, tehtävien sisällölliseen kehittämiseen ja kokoamiseen muutoksen yhteydessä sekä toimintakulttuuriltaan uudenlaisen maakunnan rakentamiseen.

Valmisteluryhmässä mukana olevat organisaatiot irrottavat tarvittaessa resursseja uudistuksen valmisteluun. Päävastuu on Hämeen liitolla ja Hämeen ELY-keskuksella. Tarkempi työsuunnitelma laaditaan elokuun loppuun mennessä. Sidosryhmiä tullaan myös eri tavoin osallistamaan ja viestintään panostetaan vahvasti. Alkusyksystä järjestetään sidosryhmille maakuntauudistuksen valmistelun käynnistystilaisuus.

Valmisteluryhmä toimii sote-uudistuksen valmistelua varten jo olevan Oma Häme -ohjausryhmän alaisuudessa siten, että ohjausryhmään kutsutaan kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon lisäksi myös valtion aluehallinnon edustus. Näin sote-uudistusta ja maakuntauudistusta valmistellaan yhteisen ohjausryhmän alaisuudessa. Molempia viedään eteenpäin Oma Häme -brändin alla. Samoin kumpaakin valmisteluprosessia koordinoidaan Hämeen liitosta.

Maakuntauudistuksen valmisteluryhmässä mukana olevat organisaatioiden edustajat ovat Hämeen liitosta, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksista, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta, Hämeen TE-toimistosta sekä Forssan, Riihimäen ja Hämeenlinnan seuduilta. Henkilöstön edustajat ovat palkansaajajärjestö Pardiasta, julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOsta, Kunta-alan unionista sekä Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö Koho ry:stä.

Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Timo Reina Hämeen liitosta ja varapuheenjohtajana Pekka Savolainen Hämeen ELY-keskuksesta.

Oli tärkeää, että saimme tämän työn ennen kesälomia liikkeelle varsin rakentavassa hengessä. Ilmassa on innostusta uuden luomisesta, joka parhaimmillaan tulee selkeyttämään hallintoa asiakkaiden ja sidosryhmien näkökulmasta sekä vahvistamaan maakunnan kehittämismahdollisuuksia. Mutta toki uudistuksen valmistelussa ja etenkin siirtymävaiheessa on myös monta vaikeaa ja epävarmuutta aiheuttavaa asiaa ratkaistavana. Oma Häme -maakuntauudistusta tehdään yhdessä alueen omin toimin ja voimin niin, että se sopii tähän maakuntaan, näkee maakuntajohtaja Timo Reina.

 

Tästä on kysymys

Hämeen maakuntahallitus päätti toukokuussa käynnistää maakuntauudistuksen esivalmistelun Kanta-Hämeessä. Esivalmistelu pohjautuu maan hallituksen linjaukseen tehtävistä, jotka kuuluvat maakunnalle vuoden 2019 alusta lähtien.

Maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä.

Maakunnille siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja kunnista.

ELY-keskukset, TE-toimistot ja maakuntien liitot lakkaavat 1.1.2019 alkaen.

Aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä.

Valtiovarainministeriö ja sosiaali –ja terveysministeriö pyysivät 26.5.2016 lähettämässään kirjeessä maakunnan liittoja toimimaan aloitteen tekijänä maakuntauudistuksen esivalmistelun käynnistämisessä.

Alueellisen maakuntauudistuksen tiedotuskanavana toimii www.omahäme.fi

Lisätietoja

Hämeen liitto, maakuntajohtaja Timo Reina, 040 555 8458, timo.reina@hame.fi

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun